V pondělí 14. 12. 2015 se ve Velkém sále DK Metropol v Českých Budějovicích uskuteční již 8. ročník Andělské aukce. Andělská aukce je charitativní akce pro Arpidu spočívající v dražení obrazů. V loňském roce bylo vydraženo celkem 564 000 korun. Pro letošní rok je připraveno 28 obrazů, které budou od středy 25. listopadu do neděle 13. prosince vystaveny v Galerii Mariánská České Budějovice. Více informací o Andělské aukci se dozvíte na stránkách www.andelskyvecer.cz.

Dne 30. 11. 2015 se od 13 hodin koná v Praze v budově Ministerstva zemědělství České republiky veřejné projednání konceptu „Sociální zemědělství". Veřejné projednání organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství Pracovní komise sociálního zemědělství. Více informací naleznete v pozvánce. Koncept sociálního zemědělství je ke stažení zde.

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se od 10h uskuteční v Rekreačním zařízení OLŠINA v Horní Plané seminář v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Na semináři vystoupí zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a zástupci Jihočeské společnosti pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. (JISOPM o.p.s.). Účastníci semináře se dozví informace o II. kole Programu rozvoje venkova – pravidla lesnických operací, opatření 8.1.1 – Zalesňování a zakládání lesů, zadávacích řízení, hodnocení finančního zdraví a podávání žádostí na Portálu farmáře. Pozvánku na akci naleznete zde.

Dne 13. 11. 2015 od 13:00 hodin se v Praze v Evropském domě uskuteční seminář na téma dotační možnosti v Integrovaném regionálním operačním programu, aktuální výzvy - Deinstitucionalizace sociálních služeb a Sociální podnikání. Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR Mgr. Dominika Mikulášová a Mgr. Jan Veselský. Vstup na seminář je zdarma. Pozvánku a více informací naleznete zde.

Dne 1. 12. 2015 se od 9:30 hodin v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích uskuteční Výroční konference ROP Jihozápad 2015. Konference je rozdělena do tří bloků. V dopolední části vystoupí zástupci Regionální rady Jihozápad, kteří shrnou uplynulé programové období 2007-2013. V druhé části konference se starostové okresních měst podělí o své zkušenosti při čerpání dotací z ROP Jihozápad. Třetí část bude pak věnována programovému období 2014–2020 a rozvojové strategii území. Více informací o konferenci naleznete na webových stránkách ROP Jihozápad.

Obce do 2000 obyvatel mohou v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2016 financovat obnovu, údržbu a výstavbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti. V tomto dotačním titulu lze provést opravu, obnovu, výstavbu či rekonstrukci budovy nebo stavby v majetku obce. Dále lze podpořit komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu, údržbu a zřizování veřejné zeleně, opravu, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek. V rámci tohoto dotačního titulu bude možné podpořit i poskytování služeb na venkově, malé a střední zemědělské i nezemědělské podnikání. Více informací naleznete zde.

Na podporu živočišné výroby a potravinářského sektoru půjdou dvě miliardy korun navíc. Rozhodl o tom ministr zemědělství Marian Jurečka. Celková částka pro první kolo příjmů žádostí v Programu rozvoje venkova tak dosáhne 7,46 miliardy korun. Největší částka z nově přidaných dvou miliard, více než 1,4 miliardy korun, posílí hlavně sektor skotu, drůbeže a prasat. Zemědělci z nich budou moci financovat výstavbu nebo rekonstrukci stájí, dojíren, skladů či jímek. Přibližně 500 milionů korun navíc je připraveno pro inovativní projekty ve zpracovatelském průmyslu. V operaci Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů dostanou v prvním kole příjmu žádostí o dotaci zemědělci a potravináři dalších 200 milionů korun. Za ně mohou například postavit jatka, sýrárny nebo další zpracovny zemědělských produktů. Více informací naleznete zde.

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. se stala čestným patronem Rozárčina stromu pro Adélku Jiranovou, která se narodila s dětskou mozkovou obrnou - spastická diparéza. Akci pořádal dne 9. 10. 2015 partner MAS Hlubocko – Lišovsko POHODÁŘI VSKH ve spolupráci s Rodinným centrem Rozárka. POHODÁŘI VSKH i Rodinné centrum Rozárka dlouhodobě Adélce pomáhají ve sběru víček na speciální terapie, které nehradí pojišťovna. Vysazení stromu pro Adélku proběhlo v rámci celorepublikového dobrovolnického projektu 72 hodin!. Celkem byly v zahradách na Pražském předměstí vysazeny dva stromy - jilm a javor. Patronkou druhého stromu se stala Ing. Martina Růžičková, zástupce Statutárního města České Budějovice Odboru ochrany životního prostředí.

Strom pro AdélkuStrom pro AdélkuStrom pro Adélku

Vážení partneři a příznivci MAS, dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Územní plánování a dotační výzvy, kterou pořádá Česká komora architektů ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Asociací pro urbanismus a územní plánování. Konference se bude konat dne 9. listopadu 2015 od 9.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny ČR Praha 1 – Malá Strana. Více informací naleznete v pozvánce a v programu konference.

Město Hluboká nad Vltavou získalo dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín - Pod Pilou", který byl předložen do 31. výzvy. Tento projekt zahrnoval výstavbu nových místních komunikací v lokalitě Křesín v Zámostí. Nová místní komunikace a chodníky budou sloužit pro napojení rozvojové plochy určené pro bydlení na páteřní komunikaci napojující plochu i město na nadřazenou dopravní síť - silnici č. II/146. Současně byla upravena nebezpečná křižovatka ulic Křesínská a Pražská. Nové komunikace výhledově napomohou k zajištění dopravní dostupnosti dalších rozvojových ploch pro bydlení, občanskou vybavenost nebo podnikání v části města Hluboká nad Vltavou – Zámostí. V rámci projektu došlo k vybudování místních komunikací o celkové délce 740 m (vozovka, chodník, pojížděný chodník). Mezi vozovkou a chodníkem byl vybudován dělící zelený pás. Nedílnou součástí projektu bylo také vybudování veřejného osvětlení a provedení odvodnění nové místní komunikace. Celková cena stavebních prací byla 16,3 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje činily 8,4 mil. Kč. Dotace z ROP NUTS II Jihozápad je ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

ZTV Křesín Pod Pilou