Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vyhlásila I. výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů v souladu se svým Strategickým plánem Leader a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV Leader. Žádosti o dotaci jsou přijímány od 22. 9. 2008 do 7. 10. 2008 v kanceláři MAS, Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou po předchozí domluvě s manažerkou.
Více .....

V neděli 26. října se na hrázi Munického rybníka v Hluboké nad Vltavou uskuteční Jihočeské rybářské slavnosti. Slavnosti připravuje Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko ve spolupráci s Rybářstvím Hluboká. Jihočeské rybářské slavnosti začnou časně ráno výlovem Munického rybníka. Pro ty, kteří si v neděli rádi pospí, budou oficiálně zahájeny v deset hodin.

Dne 23. 9. 2008 se koná v Hluboké nad Vltavou seminář k představení Strategického plánu Leader a možností čerpání finančních prostředků.
Více ...

Na náměstí v Hluboké nad Vltavou se 20. září bude třetím rokem slavit vinobraní. Předešlé dva ročníky byly nad očekávání úspěšné, hojná účast se očekává i letos.

Slavnosti budou zahájeny ve 13 hod. sběrem vína na zámecké vinici. Hned ve 13.15 bude následovat slavnostní průvod městem. „Průvod bude vést Karel IV. skrálovnou Eliškou vkočáře a zúčastní se ho všechny významné místní organizace,“ uvedl organizátor akce, Jan Šmidmayer ze společnosti Ekologos.

Program slavností je připravený pro všechny věkové kategorie. Bez zajímavosti nebude průvod v čele s Františkem Josefem I., módní přehlídka Agentury Monika s názvem procházka staletím, nebo večerní koncert Beatles Revival - vstup zdarma.

Státní zemědělský intervenční fond dne 5. června 2008 schválil 48 Žádostí o realizaci SPL v rámci druhého kola příjmu žádostí (od 19.11. do 21.12.2007) opatření IV.1.1. Místní akční skupina Programu rozvoje venkova.
Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Hodnotitelskou komisí jmenovanou ministrem zemědělství. Následně pro ně Mze schválilo finanční prostředky pro rok 2008, které se stanovují součtem základní částky, která je pro všech 48 Místních akčních skupin stejná, a částky bonusu, který se vypočítává na základě počtu obyvatel žijících na území každé MAS.

Několik milionů ročně bude zájemcům rozdělovat Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko. Ta byla Státním zemědělským intervenčním fondem vybrána, aby v regionu Hlubocko – Lišovska rozdělovala dotace zájemcům o realizaci projektů, které budou rozvíjet území.

Ministertvo zemědělství vyhlásilo druhé kolo příjmu žádosti do Programu rozvoje venkova.

Dotace bude možno získat například v oblastech obnovy a rozvoje vesnic, ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova, cestovního ruchu, lesnictví, potravinářství či vzdělávání.

V neděli 28. října se na hrázi rybníka Bezdrev v Hluboké nad Vltavou uskuteční první Jihočeské rybářské slavnosti. Slavnosti zorganizuje Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko ve spolupráci s Rybářstvím Hluboká. Jihočeské rybářské slavnosti začnou výlovem, který bude probíhat již od časného rána. Hlavní program slavností pak vypukne v deset hodin. Akci zahájí starosta Hluboké nad Vltavou Ing. Tomáš Jirsa, ředitel Rybářství Hluboká Ing. Vladimír Kaiser a ředitel rybářského sdružení České republiky Ing. Václav Šilhavý.

Dne 1. 10. 2007 se Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. zúčastnila akce Jihočeské hospodářské komory, kde byly prezentovány zajímavé projekty realizované v oblasti celoživotního vzdělávání v Jihočeském kraji. 

Mezi pěti prezentovanými projekty byl představen i náš projekt Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů. Akce měla za cíl inspirovat k čerpání finančních prostředků z fondů EU a podělit se se zástupci úspěšných žadatelů o zkušenosti s přípravou projektů v této oblasti.