Program rozvoje venkova zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v České republice v programovacím období 2007 – 2013 prostřednictvím následujících os:

   OSA I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
   OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny
   OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
   OSA IV – Leader
   OSA V – Technická pomoc

Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově.

Pro rozvoj venkova jsou zvlášť dobrou metodou principy LEADER, které povzbuzují místní potenciál spojením různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí. Realizace metodou zdola nahoru (bottom-up princip) poskytuje plnou podporu projektům místních žadatelů. Metodou Leader lze využít místní přírodní, lidský a kulturní potenciál a zvýšit jeho efektivnost.