• Strategický plán Leader je dokument určený pro programovací období 2007 - 2013 k podpoře projektů na svém území v souladu s Programem rozvoje venkova a Integrovanou rozvojovou strategií území MAS
  • Vize: Region respektující princip trvale udržitelného rozvoje, spravedlivě využívající své příjmy k dalšímu rozvoji infrastruktury a služeb pro občany a návštěvníky regionu
  • Podpora projektů probíhá prostřednictvím následujících Fichí (opatření):
  1. Podpora cestovního ruchu
  2. Obnova a rozvoj vesnic
  3. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
  4. Podpora zemědělství