• Vychází z opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu
  • Zaměřuje se na podporu:

                   a) pěších tras, vinařských stezek a hippostezek a dalších tematických stezek a rozhleden

  • Indikátory:
    • km pěší stezky
  • Žádat o dotaci mohou:
    • obce, svazky obcí, zemědělský podnikatel, NNO, zájmová sdružení PO, nezemědělské podnikatelské subjekty podnikající v cestovním ruchu, příspěvkové organizace
  • Max. výše způsobilých výdajů 2 mil. Kč
  • Min. výše způsobilých výdajů 50 tis. Kč
  • Max. výše dotace: 90%