• Vychází z opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
 • Zaměřuje se na podporu:
               a) studií a programů obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
               b) obnovu a zhodnocování kulturního dědictví venkova
               c) stálé výstavní expozice a muzea•
 • Indikátory:
  • studie obnovy a využití kulturního dědictví
  • obnovená památka
 • Žádat o dotaci mohou:
  • obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení PO, církve a jejich organizace, podnikající FO a PO, příspěvkové organizace
 • Max. výše způsobilých výdajů 2 mil. Kč
 • Min. výše způsobilých výdajů 50 tis. Kč 
 • Max. výše dotace 90 %