• Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (10 bodů)
  • Uplatňování inovačních přístupů (10 bodů)
  • Víceodvětvové navrhování a provádění projektu (10 bodů)
  • Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let (10 bodů)
  • Zaměření dopadů projektu na ženy (10 bodů)
  • Úspěšné žádosti z evropských fondů (10 bodů)
  • Kvalita projektového týmu (10 bodů)
  • Naplňování kritérií pro monitoring a hodnocení stanovaných MAS (20 bodů)