• Vychází z opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
  • Zaměřuje se na podporu:
               a) investic do zemědělských staveb a technologií určených pro živočišnou a rostlinnou výrobu
  • Indikátory:
    • počet podpořených subjektů (FO i PO)
  • Žádat o dotaci mohou:
    • Zemědělští podnikatelé, podnikatelské subjekty převážně vlastněné zemědělskými prvovýrobci
  • Max. výše způsobilých výdajů 2 mil. Kč
  • Min. výše způsobilých výdajů 50 tis. Kč 
  • Max. výše dotace 40 %