Název projektu:
Strategický plán Leader
Příjemce dotace: Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Podpořeno z:
Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013:
Osa IV. Leader, opatření IV.1.1. Místní akční skupina
podpora MAS na provoz, administrativu a poradenství spojené s realizací Strategického plánu Leader
Osa IV. Leader, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
- podpora různých subjektů (obcí, neziskových organizací, podnikatelů) z území MAS, jejichž projekty jsou v souladu se schváleným plánem Strategického plánu Leader a příslušnými podmínkami Programu rozvoje venkova
- projekty vybírá výběrová komise MAS alespoň jednou ročně na základě preferenčních kritérií
Dotace:
cca 4,5 mil. Kč ročně
Realizace projektu:
2008 - 2013
Cíl projektu:
Účelem projektu je zlepšení kvality života na území MAS, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví.
Území realizace
Adamov, Borek, Hlincová Hora, Hluboká nad Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec, Chotýčany, Jivno, Libín, Libníč, Lišov, Rudolfov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Vitín a Zvíkov
Kompletní dokument
Strategický plán Leader (pdf)