Integrovaná strategie území (ISÚ) je více odvětvová strategie zpracovaná na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi, podnikateli a obcemi v regionu. Strategie vychází z poptávky komunity (přání), zjištěných objektivních potřeb a zdrojů regionu (možností).

isu

V současné době Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. přistoupila k vytvoření této strategie, na základě které by mohla zajistit desítky milionů korun na rozvoj území v období 2014 - 2020. Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. v období 2008 - 2013 přerozdělila mezi žadatele ze svého území více jak 35 mil. Kč na podporu vzniku nebo obnovy místních komunikací, vodovodů, kanalizací, veřejných prostranství, na rekonstrukci kaplí a kostelů, na vybudování stezek, na pořízení technologií určených pro živočišnou a rostlinnou výrobu atd. (více informací viz Podpořené projekty).