Dne 13. 7. 2017 byla řídícími orgány Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva zemědělství ČR schválena konečná podoba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. pro období 2014 - 2020 (SCLLD). Dokument SCLLD včetně příloh naleznete zde: