eu

 

Místní akční skupina Hlubocko  - Lišovsko o.p.s. ukončila příjem žádostí do 1. Výzvy PRV.

Seznam žádostí, které byly Místní akční skupinou Hlubocko  - Lišovsko o.p.s. vybrány k podpoře naleznete zde.

1. Výzva k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Vyhlášení výzvy: 26. 2. 2018

Zahájení příjmu žádostí: 12 .3. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 13. 4. 2018

Registrace projektů na RO SZIF: 29. 6. 2018

Seminář pro žadatele: 8. 3. 2018, 14:00 hodin, MÚ Lišov - pozvánka

 

Text 1. Výzvy PRV

Interní postupy PRV

Fiche 1 Zemědělství

Fiche 2 Zpracování zemědělských produktů

Fiche 3 Lesní cesty

Fiche 4 Polní cesty

Fiche 5 Podnikání

Fiche 6 Lesnictví

Dokumenty - výběrová a rozhodovací komise

 

Odkaz na Pravidla 19.2.1

Prezentace ze semináře pro žadatele 8. 3. 2018

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Příloha Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků

Instrukce pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků

Postup pro vygenerování ŽoD, podání na MAS a na RO SZIF

Odkaz na pravidla pro publicitu

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Odkaz na posuzování finančního zdraví