Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje
Rozpočet: 491 000 Kč
Přidělený grant: 491 000 Kč
Termín realizace: 1. 9. 2006 - 31. 5. 2007
Výstupy projektu: Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. jako partner projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje realizovala tyto aktivity (vytvoření internetového portálu www.leader2007.eu včetně jeho správy, uspořádání třídenní konference na téma rozvoj venkova a program LEADER, uspořádání zahraniční exkurze do Finska pro 10 osob)
Forma financování: Společný regionální operační program
Archiv: Národní konference o rozvoji venkova a cestovním ruchu
Studijní cesta do Finska