eu

 

Vážení potencionální žadatelé 4. kola PRV,
rádi bychom vám připomněli, že se blíží 4. kolo příjmu projektových opatření Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin. Více informací naleznete v tiskové zprávě SZIF.

Vážení partneři a budoucí žadatelé, dovolujeme si Vám oznámit, že dne 6. 2. 2017 MAS Hlubocko – Lišovsko obdržela připomínky k 1. kolu věcného hodnocení. Nyní běží lhůta 20 pracovních dnů na jejich vypořádání. Protokoly hodnotitelů k programovému rámci IROP naleznete zde a k programovému rámci PRV zde.

MAS Hlubocko – Lišovsko a relevantní aktéři na jejím území se aktivně podíleli na aktualizaci Strategického rámce místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP České Budějovice včetně Přílohy 1 - Seznam investičních záměrů.
Oba tyto dokumenty prošly veřejným připomínkováním, byly schváleny řídícím výborem projektu a odevzdány na Regionální stálou konferenci Jihočeského kraje. Dokumenty a bližší informace naleznete zde:

Vážení žadatelé, upozorňujeme Vás, že dne 20.12.2016 byla zveřejněna aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2017. Změny se týkají výzev pro oblast komunitně vedeného místního rozvoje, rozvoje sociálních služeb, sociálního podnikání a komunitních center, předškolního, základního i středního vzdělávání.
Odkaz naleznete zde

Vážení příznivci venkova,

rádi bychom vás informovali, že na webu NS MAS byly zveřejněny:

  1. Zpravodaj IROP 3/2016
  2. Tisková zpráva z konference ke strategickému plánování, která se konala 23. listopadu ve Dvoře Králové nad Labem společně s prezentacemi.
  3. Krátká tisková zpráva k valné hromadě NS MAS, která se konala 23. listopadu ve Dvoře Králové nad Labem. Prezentace z valné hromady budou součástí zápisu.

Vážení přátelé, v novém Zpravodaji venkova se mžete dočíst o celkovém stavu schvalování strategií MAS, o aktualizaci kalkulačky RUD 2017, dále že MMR avizuje pro rozvoj regionů přidělení částky půl miliardy korun a mnoho dalšího. Elektronickou podobu naleznete zde.

Vedení Ministerstva pro místní rozvoj dne 18. listopadu jednalo se zástupci Národní sítě Místních akčních skupin. Řešilo se hodnocení strategií jednotlivých MAS, přizpůsobení podmínek pro čerpání evropských dotací i připravenost systému MS2014+. Tématem bylo i vstřícné opatření ministerstva umožňující proplácení režijních nákladů MAS. „Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy. Jsem ráda, že v kvalitě předkládaných strategií MAS byl nakonec výrazný posun. Místní akční skupiny tak mají skutečný potenciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Více zde.

Vážení zřizovatelé a zástupci mateřských a základních škol, dovolujeme si Vás tímto pozvat na společné setkání a to dne 29. 11. 2016 od 14:00 hodin na ZŠ a ZUŠ Zliv (Lidická 315, 37344 Zliv). Setkání je určeno pro zřizovatele a ředitele a ředitelky základních a mateřských škol v regionu Budějovice sever. Pozvánku naleznete zde.


Na setkání budou přítomni kromě realizačního týmu MAP také zástupci MAS Rozkvět a MAS Hlubocko-Lišovsko, kteří Vám mohou být nápomocni s vyplněním a administrací šablon a dále se např. dozvíte, jak budete moci čerpat dotace přes tyto MAS a další. Prosíme o potvrzení účasti na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 21. 11. 2016. Mapu, kde lze parkovat, naleznete zde.

Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat na vystoupení Divadelního spolku Voselno s kusem NAŠI FURIANTI, tentokrát v KC PANORAMA v Hluboké nad Vltavou v pátek 11. listopadu od 19.00 hodin. Plakát k představení naleznete zde.

Vážení příznivci venkova, přinášíme Vám odkazy na elektronickou podobu nového čísla Zpravodaje venkova 9/2016, který má novou grafickou podobu. Rekapituluje zejména zářijové události a přináší nová témata, např. Národní síť MAS intenzivně řeší zpoždění hodnocení SCLLD, stanovy a novou propagaci, Starostové protestovali proti OSA v ulicích i ve sněmovně, Národní konference VENKOV 2016: Podpora obcí a spolků v PRV, dobrá škola, rodina a RUD a mnoho dalších. Elektronickou verzi časopisu naleznete zde.