eu

 

Dotaci ve výši 100 000 Kč obdržela od Jihočeského kraje Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko. Jedná se o příspěvek na náklady spojené s provozem a činností MAS v roce 2008.


„Dotace nám pomůže zejména se správou našich internetových stránek, prezentací naší činnosti a zpracováním žádostí do dotačních programů,“ uvedl Jan Šmidmayer, 1. místopředseda Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko. Právě s dotačními programy Evropské unie i Jihočeského kraje má organizace významné zkušenosti.

Za svou čtyřletou historii stihla realizovat velké množství projektů financovaných Evropskou unií či Jihočeským krajem. „Každoročně například pořádáme Jihočeské rybářské slavnosti v Hluboké nad Vltavou, vydáváme Listy Mikroregionu, vytvořili jsme Plán rozvoje sociálních služeb a Strategii území, uspořádali jsme Národní konferenci o rozvoji venkova a cestovním ruchu, máme za sebou studijní cestu do Finska, vytvořili jsme komplexní e-learningový systém vzdělávání regionálních manažerů a mnoho dalšího,“ vyjmenovává úspěchy organizace Jan Šmidmayer.

Hlavním úkolem MAS je pomoci při rozvoji venkova v oblasti kulturní i hospodářské, cestovního ruchu, ale i ochraně životního prostředí. Zvláštní důraz je přitom kladen na všestrannou podporu a vyhledávání možných zdrojů dotací pro širokou škálu projektů podporující uvedené cíle.


Projekt je realizován s finanční účastí Jihočeského kraje.
Název projektu: Příspěvek na náklady spojené s provozem a činností MAS v roce 2008