eu

 

Animace školství

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. v rámci aktivity Animace škol a školských zařízení v OP VVV (tzv. Šablony) poskytuje základním a mateřským školám bezplatně tyto služby: metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, konzultační činnost při realizaci projektu (např. zadávání zakázek, povinná publicita apod.), metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů, metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu, metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Veškeré podklady a informace k výzvě nalznete zde:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu