eu

 

 

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. splnila dne 5. 3. 2021 podmínky standardizace pro programové období 2021 - 2027. Nyní je zpracováván dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2021 - 2027, který navazuje na předchozí SCLLD 2014 - 2020.

Strategie 2021 - 2027 je vytvářena na základě spolupráce obcí, podnikatelů, zemědělců a neziskových organizací, a má přispět k dalšímu rozvoji venkovského regionu. Uvítáme Vaše postřehy a připomínky ke zpracovávanému dokumentu.

Koncepční část SCLLD 2021 - 2027 naleznete zde:

 

Zápis hlasování shromáždění partnerů per rollam 30. 8. 2021

Statut organizační složky CLLD

Zakládací smlouva