eu

 

Logo

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko dne 8.7.2024 vyhlásila 1. výzvu SZP (Společná zemědělská politika)

K 1. výzvě SZP je plánován dne 11.7.2024 od 14,00 hod. seminář pro žadatele. Seminář se bude konat v Adamově (Kulturní dům, Nad Pláckem 347, 373 71 Adamov). Pozvánku na seminář naleznete zde.

Žádosti o dotaci je možné předkládat od 8.7.2024 do 30.8.2024

Bližší informace a veškeré dokumenty k vyhlášené výzvě naleznete zde.

Projektové záměry je možné konzultovat s paní Janou Novákovou, tel: 774 172 188, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo

Dne 20.6.2024 byl schválen Programový rámec Strategického plánu Společné zemědělské politiy (PR SP SZP)

V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 bude opět součástí aktivit MAS programový rámec SP SZP (dříve PRV).

Podpora bude směřovat do malého a středního podnikání (podnikatelé, zemědělci, lesnictví, cestovní ruch), základní infrastruktury venkova a neproduktivní infrastruktury v krajině.


Alokace MAS Hlubocko - Lišovsko pro programové období 2021 – 2027 je 18 517 200 Kč.

Programový rámec SP SZP MAS Hlubocko - Lišovsko 


Kontaktní osoby MAS Hlubocko - Lišovsko pro SP SZP: 

Jana Nováková, 774 188 172, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


 

EUMMR Barevnā CMYK

Dne 13.6.2024 byl schválen projekt na zajištění činnosti Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

 

Program: Operační program technická pomoc

Název projektu: MAS - Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. - 01

Registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000235

Doba realizace: 1. 4. 2023 – 30. 9. 2024

Cílem projektu je zajištění činnosti Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

 

Povinná publicita


 

‼️ Ukončen příjem žádostí Nová zelená úsporám Light ‼️
Dne 22. 5. 2024 kolem 10. hodiny byl ukončen příjem žádostí v rámci výzvy 1/2024 - Nová zelená úsporám Light z důvodu vyčerpání finančních prostředků.
👉K otevření příjmu žádostí v nové výzvě NZÚ Light dojde opět 25. června v 10 hodin.
V současné době se připravují podmínky nové výzvy NZÚ Light, která ještě lépe zacílí na nejzranitelnější domácnosti a budou rozšířeny možnosti v rámci zateplení. V nové výzvě také dojde k úpravě některých podmínek, které budou mít vliv na výpočet dotace.
441485252 842995341197345 5838468538964081827 n

V Budějcké Drbně vyšel článek o tom, jak Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko pomáhá v rozvoji našeho venkova.

Odkaz na článek zde.

Snímek obrazovky 2024 05 23 v 9.11.05

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko vyhlásila dne 10.4.2024 dvě výzvy IROP: 1. výzva - MAS Hlubocko - Lišovsko - IROP - Vzdělávání I. a 2. výzva - MAS Hlubocko - Lišovsko - IROP - Veřejná prostranství I.

Projektové záměry je možné předkládat do 31.5.2024

Bližší informace k vyhlášeným výzvám naleznete zde.

Projektové záměry je možné konzultovat s paní Janou Novákovou, tel: 774172188, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko poskytuje bezplatnou konzultaci a pomoc žadatelům v programu Nová zelená úsporám Light. Je možné žádat o dotaci až do výše 240 000,- Kč. Pracovníci MAS jsou Vám k dispozici!

Veronika Maříková, tel. 773 644 373, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Bc. Jana Nováková, tel. 774 188 172, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací naleznete zde.


MAS Hlubocko - Lišovsko vypisuje výběrové řízení na pozici Vedoucího manažera komunitně vedeného místního rozvoje a vedoucího kanceláře MAS. Bližší informace zde.

Sdružení místních samospráv (SMS ČR) nabízí zdarma vzdělávací aktivity pro volené zástupce či zaměstnance obcí, relevantní příspěvkové i neziskové organizace. Aktuálně je možné se registrovat na online kurz Voda v krajině a obci, který proběhne 18. a 19. října 2023 od 9:00 - 13:00 hodin. Přihlášení  a bližší informace o tomto i dalších kurzech naleznete na stránkách www.portalzastupitele.cz

Vážení partneři a příznivci venkova, dovolujeme si Vás pozvat na zasedání shromáždění partnerů MAS Hlubocko - Lišovsko, které se uskuteční dne 19. října 2023 od 16:00 hodin v zasedacím sále MÚ Lišov. Pozvánku a program zasedání nalznete zde: