eu

 

Vážení partneři, členové orgánů a příznivci venkova, dovolujeme si Vám oznámit, že MAS Hlubocko - Lišovsko obdržela připomínky k 2. kolu věcného hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020. Celkové hodnocení Řídících orgánů zní "ano s výhradou", lhůta pro zapracování připomínek pro MAS je 20 pracovních dnů.

Vážení partneři, členové orgánů, přátelé a příznivci venkova, dovolujeme si Vás pozvat na veřejné společné zasedání orgánů MAS Hlubocko - Lišovsko, které se uskuteční dne 4. dubna 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Lišov. Pozvánku a program naleznete zde:

Vážení příznivci venkova, dne 2. 3. 2017 MAS Hlubocko - Lišovsko odeslala vypořádání připomínek k 1. kolu věcného hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS H-L. Změny se týkaly programových rámců IROP a PRV (naleznete zde) a finančního plánu a indikátorů (zde). Změny jsou vyznačeny červeně.

Vážení potencionální žadatelé 4. kola PRV,
rádi bychom vám připomněli, že se blíží 4. kolo příjmu projektových opatření Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin. Více informací naleznete v tiskové zprávě SZIF.

Vážení partneři a budoucí žadatelé, dovolujeme si Vám oznámit, že dne 6. 2. 2017 MAS Hlubocko – Lišovsko obdržela připomínky k 1. kolu věcného hodnocení. Nyní běží lhůta 20 pracovních dnů na jejich vypořádání. Protokoly hodnotitelů k programovému rámci IROP naleznete zde a k programovému rámci PRV zde.

MAS Hlubocko – Lišovsko a relevantní aktéři na jejím území se aktivně podíleli na aktualizaci Strategického rámce místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP České Budějovice včetně Přílohy 1 - Seznam investičních záměrů.
Oba tyto dokumenty prošly veřejným připomínkováním, byly schváleny řídícím výborem projektu a odevzdány na Regionální stálou konferenci Jihočeského kraje. Dokumenty a bližší informace naleznete zde:

Vážení žadatelé, upozorňujeme Vás, že dne 20.12.2016 byla zveřejněna aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2017. Změny se týkají výzev pro oblast komunitně vedeného místního rozvoje, rozvoje sociálních služeb, sociálního podnikání a komunitních center, předškolního, základního i středního vzdělávání.
Odkaz naleznete zde

Vážení příznivci venkova,

rádi bychom vás informovali, že na webu NS MAS byly zveřejněny:

  1. Zpravodaj IROP 3/2016
  2. Tisková zpráva z konference ke strategickému plánování, která se konala 23. listopadu ve Dvoře Králové nad Labem společně s prezentacemi.
  3. Krátká tisková zpráva k valné hromadě NS MAS, která se konala 23. listopadu ve Dvoře Králové nad Labem. Prezentace z valné hromady budou součástí zápisu.

Vážení přátelé, v novém Zpravodaji venkova se mžete dočíst o celkovém stavu schvalování strategií MAS, o aktualizaci kalkulačky RUD 2017, dále že MMR avizuje pro rozvoj regionů přidělení částky půl miliardy korun a mnoho dalšího. Elektronickou podobu naleznete zde.

Vedení Ministerstva pro místní rozvoj dne 18. listopadu jednalo se zástupci Národní sítě Místních akčních skupin. Řešilo se hodnocení strategií jednotlivých MAS, přizpůsobení podmínek pro čerpání evropských dotací i připravenost systému MS2014+. Tématem bylo i vstřícné opatření ministerstva umožňující proplácení režijních nákladů MAS. „Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy. Jsem ráda, že v kvalitě předkládaných strategií MAS byl nakonec výrazný posun. Místní akční skupiny tak mají skutečný potenciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Více zde.