eu

 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na farmářské slavnosti pořádané Ministerstvem zemědělství ČR, které se konají v sobotu 20. 8. 2016  od 10:00 do 16:00 hodin na biodynamickém statku Bemagro v areálu nové mlékárny na adrese Meziříčí 81, u Malont, okres Český Krumlov. Jedná se o nekomerční  akci určenou pro širokou veřejnost podporující lokální zemědělce a producenty kvalitních potravin. V jihočeském regionu se v letošním již šestém ročníku koná předposlední z pěti plánovaných slavností. Pro děti i dospělé je připraven bohatý a zajímavý program. Vstup na akci je zdarma. Pozvánku naleznete zde.

Vážení partneři, přátelé a příznivci venkova,
dovolujeme si Vás jménem Spolku pro obnovu venkova, Celostátní sítě pro venkov a dalších partnerů informovat, že 8. ročník Národní konference Venkov, se uskuteční ve dnech 20. – 21. října 2016 v Ústeckém kraji (v centru Zahrady Čech, Litoměřice). Více zde.

Městys Ševětín změnil zdroj pitné vody a už zhruba dva měsíce ji odebírá z Vodárenské soustavy jižní Čechy. Nahradil tím dosavadní dodávky ze Sdružení měst a obcí Bukovská voda. Ke změně došlo kvůli špatnému stavu přivaděče vody z Bukovska. Docházelo k velkým ztrátám vody a často se musely řešit poruchy. „Nutná výměna zbytku přivaděče by přišla na miliony korun a to bylo mimo naše současné možnosti,“ říká starostka Romana Hajská. Více zde.

Dovolujeme si Vás pozvat na Seminář Dotační příležitosti, který se uskuteční dne 18. srpna 2016 od 9:30 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (U Zimního stadionu 1952/2). V rámci semináře budou prezentovány tyto aktuální výzvy vyhlášené v rámci Integrovaného regionálního operačního programu: Výzva č. 38 – Rozvoj infrastruktury komunitních center, Výzva č. 39 – Rozvoj infrastruktury komunitních center (SVL).

Prostřednictvím výzvy je podporován vznik komunitních center: výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; nákup budov; vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Na semináři k oběma výzvám budete detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádostí o podporu, systémem hodnocení projektů apod. Vstup na akci je zdarma. V případě zájmu o účast na semináři se prosím registrujte do 12. 8. 2016 přes tento registrační formulář

Dovolujeme si Vás pozvat na Seminář Dotační příležitosti, který se uskuteční dne 18. srpna 2016 od 9:30 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (U Zimního stadionu 1952/2). V rámci semináře budou prezentovány tyto aktuální výzvy vyhlášené v rámci Integrovaného regionálního operačního programu:

Výzva č. 38 – Rozvoj infrastruktury komunitních center

Výzva č. 39 – Rozvoj infrastruktury komunitních center (SVL)

Prostřednictvím výzvy je podporován vznik komunitních center:
- výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
- nákup budov,
- vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Na semináři k oběma výzvám budete detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádostí o podporu, systémem hodnocení projektů apod. Vstup na akci je zdarma. V případě zájmu o účast na semináři se prosím registrujte do 12. 8. 2016 přes tento registrační formulář.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 11. července 2016 kolovou výzvu č. 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Více zde.

Obchvat kolem Českých Budějovic nebude potřebovat nový posudek dopadů stavby na životní prostředí. Příprava tak může naplno pokračovat. Dálnice D3 slaví 25 let od zprovoznění prvního tříkilometrového úseku u Tábora. Vybudování úseku kolem krajského města v posledních měsících hrozilo minimálně dvouleté zdržení. Stát zaspal a s novým zákonem přestaly platit posudky, které řešily dopady staveb na životní prostředí takzvané EIA. Týkalo se to přibližně stovky akcí za 130 miliard korun, které tím ztratily možnost čerpat evropské dotace. Více můžete číst zde.

Odpad z Německa na území obce Hůry navážela s vědomím krajského úřadu firma Profiakont, která v roce 2007 zanikla. Zavážku pomocí těžkých nákladních aut jezdících přes Hůry se předtím marně snažilo zastavit vedení obce. Teď bude na likvidaci skládky doplácet ze svého rozpočtu milionem korun. Po letech přetahování o to, kdo opuštěnou skládku zlikviduje a kdo to zaplatí, získal na projekt dotaci od Státního fondu životního prostředí. Stát zaplatí osm milionů korun, o zbývající dva miliony se rozdělí obec Hůry s krajským úřadem. Více se dočtete zde.

Vážení příznivci MAS Hlubocko - Lišovsko, dovolujeme si Vás pozvat na Marketingové setkání podnikatelů, manažerů, akademiků, starostů a hostů z regionu, které se uskuteční dne 16. června 2016 od 15:30 hodin na Dvoře Vodnrov v Hluboké nad Vltavou. Pozvánku a program setkání naleznete zde.

Dne 21. 6. 2016 se v Plástovicích (okr. České Budějovice) se od 14 :00 hodin uskuteční seminář zástupců a zřizovatelů škol a školek MAS Hlubocko – Lišovsko a MAS Rozkvět. MAS Rozkvět je zpracovatelem Místních akčních plánů vzdělávání (MAP) pro ORP České Budějovice. V dotačním období 2014 – 2020 budou místní akční skupiny v rámci svých provozních činností zajišťovat tzv. animaci škol a školských zařízení v OP VVV, tuto službu bude MAS Hlubocko – Lišovsko poskytovat školám a školkám ve svém území. Pozvánku a program semináře naleznete zde.

Srdečně Vás zveme na Hosínské zvonění v sobotu 25. června od 12:00 hodin na  farním dvoře u kostela sv. Petra a Pavla v Hosíně. Připraven je bohatý program plný divadelních představení, vystoupení kouzelníka Petra Kasnara, kejklíře Vojty Vrtka, koncert skupiny Akustic@ a Znouzectnost. Celé odpoledne je otevřeno tržiště na farním dvoře. Pro zábavu dětí jsou ve farní zahradě tvořivé dílny a hry. Slavnost vyvrcholí vystoupením skvělé americké rockové skupiny Simeon Soul Charger. Plakát k akci naleznete zde.