eu

 

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko zve všechny partnery a možné žadatele ze soukromého sektoru (zemědělci, podnikatelé, NNO) na projednání dotačních možností v MAS. Projednání se uskuteční 15. února 2016 od 16:00 hodin na městském úřadě v Lišově. Projednány budou dotační možnosti pro soukromý sektor z operačních programů pro období 2014 – 2020, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

První Zpravodaj venkova letošního roku, který společně vydává Spolek pro obnovu venkova ČR a Národní síť Místních akčních skupin ČR, přináší mnoho informací o dění na sklonku roku 2015 i novinky počátku roku 2016. Mimo jiné zde naleznete stanovisko starostů obcí k novele rozpočtového určení daní projednávané Senátem ČR, aktuální dění v oblasti Místních akčních skupin, rozhovor s předsedou Asociace soukromého zemědělství Josefem Stehlíkem a mnoho dalších informací. Zpravodaj naleznete zde.

Boj o několik hektarů pozemků v lokalitě kolem Rudolfovského lomu nedaleko krajského města skončil. Českobudějovický správní soud zamítl žalobu trojice vlastníků pozemků proti registraci lokality jako významný krajinný prvek. Rozhodnutím ztížil plány majitelů a developerů na stavební projekty v tomto nyní už chráněném místě. Vlastníci pozemků mohou teď sice dál plánovat projekty, ale jejich schválení bude záležet na orgánech ochrany přírody. Rudolfovský lom je nejen místem výskytu vzácných rostlin a živočichů, ale také esteticky plní nároky na ochranu a registraci jako významný krajinný prvek. Lokalitou Rudolfovského lomu prochází i naučná stezka z obce Úsilné do Rudolfova navazující na naučnou hornickou stezku z Rudolfova, jejíž vznik byl podpořen přes MAS Hlubocko – Lišovsko. Číst dál...

Ministerstvo zemědělství ČR prostřednictvím národní dotace podpoří v roce 2016 následující oblasti: Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru, Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku. Možnými žadateli jsou obce, NNO a vlastníci či uživatelé dotčených objektů a pozemků. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova pro rok 2016 naleznete zde.

Státní fond životního prostředí schválil žádost Jihočeského kraje o dotaci na zlikvidování černé skládky v obci Hůry na Českobudějovicku. V areálu loni v létě vypukl požár uskladněného odpadu, který likvidovalo 13 jednotek hasičů. Sanace skládky přijde zhruba na 10 milionů korun, se státem se o náklady podělí kraj spolu s obcí, kde žije 500 obyvatel. „Pochopitelně jsme rádi, i když peníze ještě nejsou. Pouze příslib. Na likvidaci skládky dáme jeden milion korun, což je pro nás hodně peněz. Budeme je muset ušetřit na úkor plánovaných investic třeba do silnic," počítá starosta Hůr Jiří Borovka. Číst dál...

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. zve všechny představitele svých členských obcí a veřejného sektoru na projednání dotačních možností obcí v MAS. Projednání se uskuteční 17. prosince 2015 od 13 hodin na obecním úřadě na Borku v rámci zasedání Svazku obcí Budějovicko Sever a od 16 hodin na městském úřadě v Lišově. Projednány budou dotační možnosti pro obce z operačních programů pro období 2014 – 2020, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Dne 10. 12. 2015 bylo Místní akční skupině Hlubocko – Lišovsko o.p.s. uděleno Osvědčení o splnění standardů MAS od Ministerstva zemědělství České republiky (MZe ČR). Tímto certifikátem MAS prokazuje, že splnila podmínky MZe ČR a je způsobilá pro svou další činnost. Doložení certifikátu je specifickou podmínkou při předložení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ke schválení. Na finální podobě nové strategie SCLLD se můžete svými připomínkami podílet i Vy! Vaše připomínky zasílejte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Více se můžete dočíst zde.

V pondělí 14. 12. 2015 se ve Velkém sále DK Metropol v Českých Budějovicích uskuteční již 8. ročník Andělské aukce. Andělská aukce je charitativní akce pro Arpidu spočívající v dražení obrazů. V loňském roce bylo vydraženo celkem 564 000 korun. Pro letošní rok je připraveno 28 obrazů, které budou od středy 25. listopadu do neděle 13. prosince vystaveny v Galerii Mariánská České Budějovice. Více informací o Andělské aukci se dozvíte na stránkách www.andelskyvecer.cz.

Dne 30. 11. 2015 se od 13 hodin koná v Praze v budově Ministerstva zemědělství České republiky veřejné projednání konceptu „Sociální zemědělství". Veřejné projednání organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství Pracovní komise sociálního zemědělství. Více informací naleznete v pozvánce. Koncept sociálního zemědělství je ke stažení zde.

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se od 10h uskuteční v Rekreačním zařízení OLŠINA v Horní Plané seminář v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Na semináři vystoupí zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a zástupci Jihočeské společnosti pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. (JISOPM o.p.s.). Účastníci semináře se dozví informace o II. kole Programu rozvoje venkova – pravidla lesnických operací, opatření 8.1.1 – Zalesňování a zakládání lesů, zadávacích řízení, hodnocení finančního zdraví a podávání žádostí na Portálu farmáře. Pozvánku na akci naleznete zde.