Dne 10. 12. 2015 bylo Místní akční skupině Hlubocko – Lišovsko o.p.s. uděleno Osvědčení o splnění standardů MAS od Ministerstva zemědělství České republiky (MZe ČR). Tímto certifikátem MAS prokazuje, že splnila podmínky MZe ČR a je způsobilá pro svou další činnost. Doložení certifikátu je specifickou podmínkou při předložení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ke schválení. Na finální podobě nové strategie SCLLD se můžete svými připomínkami podílet i Vy! Vaše připomínky zasílejte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Více se můžete dočíst zde.

V pondělí 14. 12. 2015 se ve Velkém sále DK Metropol v Českých Budějovicích uskuteční již 8. ročník Andělské aukce. Andělská aukce je charitativní akce pro Arpidu spočívající v dražení obrazů. V loňském roce bylo vydraženo celkem 564 000 korun. Pro letošní rok je připraveno 28 obrazů, které budou od středy 25. listopadu do neděle 13. prosince vystaveny v Galerii Mariánská České Budějovice. Více informací o Andělské aukci se dozvíte na stránkách www.andelskyvecer.cz.

Dne 30. 11. 2015 se od 13 hodin koná v Praze v budově Ministerstva zemědělství České republiky veřejné projednání konceptu „Sociální zemědělství". Veřejné projednání organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství Pracovní komise sociálního zemědělství. Více informací naleznete v pozvánce. Koncept sociálního zemědělství je ke stažení zde.

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se od 10h uskuteční v Rekreačním zařízení OLŠINA v Horní Plané seminář v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Na semináři vystoupí zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a zástupci Jihočeské společnosti pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. (JISOPM o.p.s.). Účastníci semináře se dozví informace o II. kole Programu rozvoje venkova – pravidla lesnických operací, opatření 8.1.1 – Zalesňování a zakládání lesů, zadávacích řízení, hodnocení finančního zdraví a podávání žádostí na Portálu farmáře. Pozvánku na akci naleznete zde.

Dne 13. 11. 2015 od 13:00 hodin se v Praze v Evropském domě uskuteční seminář na téma dotační možnosti v Integrovaném regionálním operačním programu, aktuální výzvy - Deinstitucionalizace sociálních služeb a Sociální podnikání. Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR Mgr. Dominika Mikulášová a Mgr. Jan Veselský. Vstup na seminář je zdarma. Pozvánku a více informací naleznete zde.

Dne 1. 12. 2015 se od 9:30 hodin v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích uskuteční Výroční konference ROP Jihozápad 2015. Konference je rozdělena do tří bloků. V dopolední části vystoupí zástupci Regionální rady Jihozápad, kteří shrnou uplynulé programové období 2007-2013. V druhé části konference se starostové okresních měst podělí o své zkušenosti při čerpání dotací z ROP Jihozápad. Třetí část bude pak věnována programovému období 2014–2020 a rozvojové strategii území. Více informací o konferenci naleznete na webových stránkách ROP Jihozápad.

Obce do 2000 obyvatel mohou v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2016 financovat obnovu, údržbu a výstavbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti. V tomto dotačním titulu lze provést opravu, obnovu, výstavbu či rekonstrukci budovy nebo stavby v majetku obce. Dále lze podpořit komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu, údržbu a zřizování veřejné zeleně, opravu, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek. V rámci tohoto dotačního titulu bude možné podpořit i poskytování služeb na venkově, malé a střední zemědělské i nezemědělské podnikání. Více informací naleznete zde.

Na podporu živočišné výroby a potravinářského sektoru půjdou dvě miliardy korun navíc. Rozhodl o tom ministr zemědělství Marian Jurečka. Celková částka pro první kolo příjmů žádostí v Programu rozvoje venkova tak dosáhne 7,46 miliardy korun. Největší částka z nově přidaných dvou miliard, více než 1,4 miliardy korun, posílí hlavně sektor skotu, drůbeže a prasat. Zemědělci z nich budou moci financovat výstavbu nebo rekonstrukci stájí, dojíren, skladů či jímek. Přibližně 500 milionů korun navíc je připraveno pro inovativní projekty ve zpracovatelském průmyslu. V operaci Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů dostanou v prvním kole příjmu žádostí o dotaci zemědělci a potravináři dalších 200 milionů korun. Za ně mohou například postavit jatka, sýrárny nebo další zpracovny zemědělských produktů. Více informací naleznete zde.

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. se stala čestným patronem Rozárčina stromu pro Adélku Jiranovou, která se narodila s dětskou mozkovou obrnou - spastická diparéza. Akci pořádal dne 9. 10. 2015 partner MAS Hlubocko – Lišovsko POHODÁŘI VSKH ve spolupráci s Rodinným centrem Rozárka. POHODÁŘI VSKH i Rodinné centrum Rozárka dlouhodobě Adélce pomáhají ve sběru víček na speciální terapie, které nehradí pojišťovna. Vysazení stromu pro Adélku proběhlo v rámci celorepublikového dobrovolnického projektu 72 hodin!. Celkem byly v zahradách na Pražském předměstí vysazeny dva stromy - jilm a javor. Patronkou druhého stromu se stala Ing. Martina Růžičková, zástupce Statutárního města České Budějovice Odboru ochrany životního prostředí.

Strom pro AdélkuStrom pro AdélkuStrom pro Adélku

Vážení partneři a příznivci MAS, dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Územní plánování a dotační výzvy, kterou pořádá Česká komora architektů ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Asociací pro urbanismus a územní plánování. Konference se bude konat dne 9. listopadu 2015 od 9.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny ČR Praha 1 – Malá Strana. Více informací naleznete v pozvánce a v programu konference.