eu

 

Ve dnech 28. a 29. dubna 2016 se v českobudějovickém Metropolu bude konat 8. ročník veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas. Můžete zde získat informace a tipy na zážitky, výlety i dovolenou, navázat spoustu zajímavých kontaktů nejen obchodních a strávit příjemné dny. Partnery projektu jsou Jihočeská centrála cestovního ruchu, statutární město České Budějovice, Krajský úřad Jihočeského kraje a Regionální agrární komora Jihočeského kraje. MAS Hlubocko – Lišovsko bude mít na veletrhu své zastoupení. Více info zde.

Ve čtvrtém čísle Zpravodaje venkova, pravidelného měsíčníku Spolku pro obnovu venkova a Národní sítě MAS, se můžete dočíst aktuální informace o dění v oblasti místních akčních skupin a Národní sítě MAS, o aktivitě tří organizací samospráv, které požadují posílení rozpočtů obcí a debyrokratizaci země, o možnosti přihlásit se do soutěže Vesnice roku, rozhovor s krajskými předsedy Spolku pro obnovu venkova (SPOV) a mnoho dalších zajímavých informací o dění na českém venkově. Více zde.

Cyklisty na jihu Čech čeká několik novinek. V Hluboké nad Vltavou bude dokončena trasa, která provede turisty přes město směrem na Purkarec. Letos se začne stavět stezka, která trasu Týn nad Vltavou – České Budějovice prodlouží do Boršova nad Vltavou. „Trasa, která se staví, spojí stezku od Budějovic s částí na Purkarec. Bude sloužit lidem, kteří nechtějí jet do města, ale rovnou pokračovat na Týn nad Vltavou nebo do přístavu či na koupaliště. Díky tomu nebudou muset projíždět nejužším a nejkritičtějším úsekem mezi golfovým a tenisovým klubem. Tam jezdí auta a je to nebezpečné,“ vysvětlil hlubocký starosta Tomáš Jirsa. Více zde.

Dne 30. 3. 2016 Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko předložila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) k posouzení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR prostřednictvím elektronického systému MS2014+. Strategie byla komunitně projednána a schválena na společném zasedání shromáždění partnerů, správní a dozorčí rady MAS dne 29. 3. 2016 v Lišově. Nyní bude MAS Hlubocko - Lišovsko čekat na stanovisko MMR ČR a schválení strategie, aby mohlo být zahájeno vypisování prvních výzev v novém dotačním období. Konečnou podobu strategie včetně příloh naleznete zde.

Vážení partneři a příznivci MAS,
dovolujeme si Vás pozvat na společné zasedání shromáždění partnerů, správní a dozorčí rady Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s., které se uskuteční dne 29. 3. 2016 od 14 hodin v zasedací místnosti MÚ Lišov. Na zasedání bude komunitně projednána konečná podoba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), jejíž schválení a předložení je podmínkou pro další činnost MAS. Aktuální verzi SCLLD můžete nalézt a připomínkovat zde.

Vážení partneři, členové orgánů, přátelé a příznivci venkova,dovolujeme si Vás pozvat na veřejné společné zasedání shromáždění partnerů a správní a dozorčí rady Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s., které se uskuteční dne 29. března 2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Lišov. Budou projednány dotační možnosti na území MAS v rámci SCLLD. Pozvánku naleznete zde:

V pondělí 28. března 2016 od 18 hod. se v Kostele Nejsvětější Trojice v Libníči koná charitativní jazz koncert, kde zahrají Four Brothers Saxophone Quartet z Prahy. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek z koncertu poputuje na opravu kostelních varhan. Více informací zde.

Ve dnech 17. až 20. března se uskuteční ve farnosti Rudolfov lidové misie. Misie povede misionář z řádu sv. Vincence z Pauly otec George Biju, indický misionář, který působí na misiích v Africe. Více informací zde.

Vážení partneři a příznivci MAS, dovolujeme se Vás pozvat na pracovní setkání zájmových skupin, které se uskuteční dne 3. 3. 2016 v zasedací místnosti MÚ Hluboká nad Vltavou 14:00 do 16:00 hodin. Bude projednána pracovní verze připravované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, dotační možnosti v MAS v novém období 2014 – 2020, a také aktuální informace v operačních programech IROP a PRV. Pozvánku naleznete zde.

Ve dnech 17. prosince 2015 a 15. února 2016 se uskutečnila pracovní setkání partnerů a možných žadatelů ze soukromého i veřejného sektoru. Účastníci se informovali o dotačních možnostech v MAS a v diskusi poskytli zpětnou vazbu při přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na nové dotační období. Prezentaci k dotačním možnostem pro obce naleznete zde a pro soukromý sektor zde.

Prezentace