eu

 

Získat dotaci například na opravu hotelu či silnice mohou až do 7. října lidé z Hlubocka a Lišovska. Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko totiž vypsala výzvu k předkládání žádostí na podporu projektů na svém území v rámci projektu Strategický plán Leader. „Celkem bude ve vypsané výzvě rozděleno téměř pět milionů korun,“ uvedla Barbora Vlková, manažerka Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko, s tím, že žádat mohou nejenom obce, ale i podnikatelé či neziskové organizace.


Dotace z Programu rozvoje venkova mohou zájemci získat na tři základní oblasti. První oblastí je obnova a rozvoj vesnic. Dotaci tak lze získat například na vybudování a rekonstrukci silnic, vodovodů, kanalizací a čističek pro odpadní vody, ale i na tvorbu územních plánů.

Druhou oblastí je ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Zájemci tak mohou získat dotace například na rekonstrukci kulturních památek či stálé výstavní expozice a muzea.

„Třetí oblastí, o kterou bude zřejmě největší zájem, je podpora cestovního ruchu. Tady lze získat dotaci například na rozvoj pěších tras, vinařských stezek a hippostezek, ale i vybudování či rekonstrukci ubytovacích kapacit a sportovních zařízení,“ uvedla Barbora Vlková. O dotace se tak může ucházet i projekt rekonstrukce hotelu. V roce 2007 již takto byla z jiného evropského programu podpořena rekonstrukce hotelu Podhrad v Hluboké nad Vltavou, který byl nedávno otevřen.