eu

 

Několik milionů ročně bude zájemcům rozdělovat Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko. Ta byla Státním zemědělským intervenčním fondem vybrána, aby v regionu Hlubocko – Lišovska rozdělovala dotace zájemcům o realizaci projektů, které budou rozvíjet území.Dotace mohou zájemci z řad obcí, podnikatelů i neziskových organizací získat na tři základní oblasti. První oblastí je obnova a rozvoj vesnic. Dotaci tak lze získat například na vybudování a rekonstrukci silnic, vodovodů, kanalizací a čističek pro odpadní vody, ale i na tvorbu územních plánů.

Druhou oblastí je ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Zájemci tak mohou získat dotace například na rekonstrukci kulturních památek či stálé výstavní expozice a muzea.

Třetí oblastí, o kterou bude zřejmě největší zájem, je podpora cestovního ruchu. Tady lze získat dotaci například na rozvoj pěších tras, vinařských stezek a hippostezek, ale i vybudování či rekonstrukci ubytovacích kapacit a sportovních zařízení. O dotace se tak může ucházet i projekt rekonstrukce hotelu. V roce 2007 již takto byla z jiného evropského programu podpořena rekonstrukce hotelu Podhrad v Hluboké nad Vltavou, který byl otevřen před několika dny.