eu

 

Ministertvo zemědělství vyhlásilo druhé kolo příjmu žádosti do Programu rozvoje venkova.

Dotace bude možno získat například v oblastech obnovy a rozvoje vesnic, ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova, cestovního ruchu, lesnictví, potravinářství či vzdělávání.

Veškeré  podmínky jsou schváleny ministerstvem zemědělství a naleznete je na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) www.szif.cz v sekci PRV/EAFRD. Pro hladší průběh podávání žádosti byla zřízena poradenská telefonní linka, které je veřejnosti dostupná každý pracovní den od 7:45 do 16:15 hodin (mimo tuto dobu lze využít záznamník; operátorky infolinky žadateli volají ihned následující pracovní den). V případě jakýchkoliv nejasností se tedy obracejte na telefonní číslo 222 871 871.
Žádosti o dotaci budou všemi Regionálními odbory SZIF přijímány ve stanovených termínech. Termín příjmu pro žádosti z opatření IV.1.1. (MAS) je od19. 11. 2007 (7:30 hod.) do 21. 12. 2007 (13:00 hod.) na Centrálním pracovišti SZIF v Praze. Pro všechna ostatní opatření je stanoven termín od 5. 11. 2007 (7:30 hod.) do 26. 11. 2007(13:00 hod.) na všech sedmi Regionálních pracovištích SZIF.