Obyvatelé Zvíkova už se nemusí obávat zatopení komunikace z Miletínského potoka. Obec totiž kompletně zrekonstruovala propustek, který vede pod komunikací spojující obec Zvíkov s osadou Zaliny. Na rekonstrukci přispěla dotace od Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko ve výši více než 860 tisíc korun.

Rekonstrukce už je dokončena, příští týden budeme propustek kolaudovat. V květnu pak požádáme o proplacení dotace," uvedl starosta obce Zvíkov Josef Šafář.

Špatný technický stav propustku často způsoboval zatopení silnice. „V jednom úseku komunikace byl propustek zcela zborcený. Díky rekonstrukci nyní propustek odvede vodu pod komunikací dále do vodoteče a zabrání zatopení komunikace," uvedl Lukáš Tryml, manažer Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko, která v rámci Strategického plánu Leader poskytla na projekt dotaci.

Na podobné projekty bude možné získat od Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko dotaci během letních měsíců, kdy bude vyhlášena další výzva k předkládání žádostí o dotace. „Opět bude možné podávat žádosti do všech oblastí podpory. Tedy na podporu cestovního ruchu, obnovu a rozvoj vesnic a ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova," dodal Lukáš Tryml.