eu

 

Dvaatřicet občanů z ulice Benátky v Lišově se raduje z nové kanalizace, jejíž rekonstrukce odstartovala začátkem léta, byla dokončena na konci září a vyšla na bezmála 1,1 milionu korun. Většinu částky, tedy více než 878 tisíc korun, získalo město díky dotaci od Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko v rámci Programu rozvoje venkova.
Rekonstrukce kanalizace v ulici Benátky v LišověRekonstrukce kanalizace v ulici Benátky v Lišově

„Kanalizace před rekonstrukcí nezajistila plynulý odtok vod a docházelo tak často ke zpětnému zaplavování připojených nemovitostí. V roce 2005 jsme provedli kamerovou zkoušku a zjistili, že je kanalizace mechanicky poškozená a netěsná," popsal starosta Lišova Jiří Švec.

Město tak zažádalo o dotaci z Programu rozvoje venkova, které v regionu rozděluje Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko. V dubnu byla podepsána dohoda o poskytnutí dotace a v letních měsících započaly stavební práce, které vedly k celkové rekonstrukci a plnému obnovení funkčnosti a těsnosti 106 metrů dlouhé kanalizace, na kterou je přímo napojeno 32 osob. „Máme vybudovanou čističku odpadních vod, na kterou je tato kanalizace napojena. Díky její rekonstrukci jsou tak splaškové vody plnohodnotně do čističky odváděny," doplnil starosta. Součástí oprav byla i rekonstrukce vodovodu, kterou hradilo město z vlastního rozpočtu.

Město nyní čeká na proplacení dotace, celou akci předfinancovalo z vlastních zdrojů. „Žádost o proplacení dotace byla předložena koncem října. Dotaci by tak mohlo město na svůj účet získat do konce roku," uvedl Lukáš Tryml z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsku.