eu

 

Návštěvníci i zaměstnanci pošty a obecního úřadu na Borku mohou parkovat na parkovišti s rekonstruovaným povrchem. Obec Borek totiž v těchto dnech dokončila rekonstrukci plochy před obecním úřadem za 380 tisíc korun. Na akci přispěla dotací ve výši 280 tisíc korun Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko.

Zrekonstruované parkoviště před obecním úřadem na Borku Zrekonstruované parkoviště před obecním úřadem na Borku

V rámci stavebních prací byla nejprve odstraněna stará zámková dlažba a nevyhovující podloží. Následně došlo k úpravě podložení a položení původní zámkové dlažby. Revitalizováno bylo celkem 600 m2 plochy, kde se nachází 18 parkovacích míst.  

Parkoviště je hojně využíváno jak pro obecní úřad v Borku, tak klienty pošty, která rovněž sídlí v budově úřadu, proto jsme se rozhodli na projekt poskytnout dotaci," uvedl Lukáš Tryml z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko, která na projekt v rámci Programu rozvoje venkova přispěla.

Prostranství před obecním úřadem na Borku bylo před rekonstrukcí značně poškozené. Plocha měla nestabilní podloží, díky čemuž docházelo na mnoha místech k propadání dlažby a rozevírání spár mezi jednotlivými kusy zámkové dlažby.