eu

 

EUMMR Barevnā CMYK

Dne 13.6.2024 byl schválen projekt na zajištění činnosti Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

 

Program: Operační program technická pomoc

Název projektu: MAS - Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. - 01

Registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000235

Doba realizace: 1. 4. 2023 – 30. 9. 2024

Cílem projektu je zajištění činnosti Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

 

Povinná publicita