Téměř pět milionů korun rozdělí Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko mezi projekty realizované na svém území. Dne 4. června schválila správní rada 15 projektů, které usilovaly o dotaci v rámci 8. výzvy Místní akční supiny Hlubocko – Lišovsko.

Ve středu 12. června se na Dvoře Vondrov v Hluboké nad Vltavou od 16 hodin uskuteční marketingové setkání významných podnikatelů, manažerů, akademiků, starostů a dalších hostů z regionu. Na programu jsou marketingové odborné prezentace včetně doprovodného programu. Více informací zde.

V sobotu 1. 6. 2013 se uskuteční ve sportovně relaxačním areálu Hluboká nad Vltavou dětský den. Den v duchu pohádek bude zahájen ve 14 hodin. Na programu jsou pohádkové soutěže o ceny, skákací hrad či pečení buřtů. Na dětský den zavítá i vodník, čarodějnice, hloupý Honza a Bílá paní. Akci pořádá Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko ve spolupráci se Sportovně relaxačním areálem Hluboká nad Vltavou. Více naleznete zde.

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko podpořila v rámci sedmé výzvy poprvé i projekty pro zemědělce. Nyní byl ukončen první takový zemědělský projekt. Zemědělec z Horních Slověnic na Lišovsku si v rámci projektu koupil nový obráběč píce určený k rozhazování pokosů a k obracení zelené a zavadlé píce. Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko přispěla dotací ve výši 45 tisíc korun.

Obráběč píce pořízený z dotace MASZemědělec z Horních Slověnic na Lišovsku

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko dokončila kontrolu formálních náležitostí v rámci 8. výzvy k předkládání žádostí o dotace v rámci projektu Strategický plán Leader. Všech 17 projektů kontrolou prošlo. Nyní probíhá kontrola administrativní, v rámci níž bude v těchto dnech několik žadatelů vyzváno k doplnění nedostatků. Výsledky výzvy budou vyhlášeny v první polovině letošního června.

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko včera ukončila osmou výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci projektu Strategický plán Leader. Předloženo bylo 17 projektů, které žádají o více než 6 milionů korun, přičemž rozděleno bude necelých 5 milionů. Největší zájem je o dotace na rekonstrukci místních komunikací a chodníků. O takovou dotaci usilují obce Libníč, Lišov, Hosín, Borek, Úsilné, Rudolfov, Štěpánovice, Hluboká nad Vltavou či Libín. Další žádosti o dotace jsou zaměřeny na rekonstrukci kapliček, božích muk a kostela. Čtyři žadatelé chtějí dotaci na nákup zemědělských strojů. Výsledky výzvy budou vyhlášeny v první polovině letošního června.

Na letišti Hosín u Hluboké nad Vltavou proběhne Slavnost pampelišek 2013. Na programu je pletení věnečků, výroba trumpetek, „hodinek"... Veškeré nasbírané květiny budou následně přeměněny v med. Více informací zde.

Modernizované dětské hřiště, nová parkovací stání a zpevněné plochy a nově vysazená zeleň potěšila občany obce Libníč na Českobudějovicku. Obec za více než 1,2 milionu korun upravila veřejné prostranství před obecním objektem, v němž sídlí mateřská školka.

Nová parkovací stání v LibníčiRevitalizované dětské hřiště v Libníči

Ve čtvrtek 25. dubna se od 10.00 hodin koná na obecním úřadě na Borku seminář k 8. výzvě k předkládání žádostí o podporu projektu v rámci Strategického plánu Leader. Všichni zájemci o dotace jsou vítáni.

Více než čtyři a půl milionu korun rozdělí mezi žadatele na svém území Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko. Dnes byla vyhlášena osmá výzva, z níž mohou obce, podnikatelé, církve i neziskové organizace na území Hlubocko – Lišovska získat dotace na nejrůznější projekty.