eu

 

Zámek Hluboká

Nejvýznamnějším a nejnavštěvovanějším turistickým cílem území je státní zámek Hluboká. Zámek Hluboká byl původně vystavěn jako strážný hrad v polovině 13. století českými králi. Čeští králové dávali hrad velmi často do zástavy, a tak se v jeho držení střídalo mnoho šlechtických rodů.

V roce 1661 koupil Hlubokou Jan Adolf I. Schwarzenberg, ve vlastnictví Schwarzebergů zůstal zámek až do roku 1939, kdy byl poslední majitel zámku Dr. Adolf Schwarzenberg nucen emigrovat před nacisty. Za doby Schwarzenbergů došlo dvakrát k architektonické úpravě zámku, poprvé na počátku 18. století v barokním stylu a podruhé v letech 1840 – 1871 ve slohu nové gotiky podle anglického královského hradu Windsor.

Zámek je pro návštěvníky otevřen po celý rok a nabízí pět prohlídkových tras – reprezentační sály, soukromé apartmány, kuchyni, věž a park. Více informací o prohlídkách i o zámku Hluboká naleznete na internetových stránkách www.zamek-hluboka.eu.

 

ZOO Ohrada

Zoologická zahrada Ohrada vznikla jako součást loveckého muzea v zámku Ohrada z iniciativy Dr. Adolfa Schwarzenberga a jeho manželky. Zahrada byla slavnostně otevřena pro veřejnost 1. května 1939.

Zahrada se zaměřuje především na chov evropských druhů zvířat, ale nalezneme zde i několik cizokrajných druhů. Mezi zajímavé expozice patří chov vodních ptáků, výběh se zakrslým holandskými kozami a chov vydry říční v prosklených bazénech, vydra se též stala symbolem této zahrady. ZOO Ohrada se aktivně podílí na záchraně mnoha ohrožených živočišných a zapojuje se do řady mezinárodních projektů, např. CITES.

ZOO Ohrada je pro návštěvníky otevřena celoročně a dále pořádá velké množství akcí především pro děti. Více informací naleznete na internetových stránkách www.zoo-ohrada.cz.

 

Lovecký zámek Ohrada

Lovecký zámek ohrada byl vystavěn v letech 1708 - 1713 v barokním slohu podle projektu architekta P. I. Bayera pro knížete Schwarzenberga. Zámek sloužil především k pořádání honů a loveckých slavností. Muzeum bylo na zámku ohrada otevřeno již v roce 1842, kdy byly do jeho prostor umístěny rozsáhlé sbírky loveckých trofejí a vycpanin.

V současnosti se zde nachází Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství. Muzeum nabízí prohlídku expozic o životě lesa, pěstování lesních porostů, vývoji těžby a dopravy dřeva, četné lovecké a myslivecké exponáty a unikátní trofeje jelenovitých. Dále je pro návštěvníky připravena výstava zaměřena na jihočeské rybářství a rybníkářství.

Muzeum je otevřeno od dubna do října každý den mimo pondělí. Více informací naleznete na internetových stránkách www.nzm.cz/ohrada

 

Alšova jihočeská galerie

Alšova jihočeská galerie zahájila svoji činnost 1. ledna 1953 v Českých Budějovicích, po třech letech přesídlila do rekonstruované novogotické zámecké jízdárny na Hluboké. Za dobu své existence galerie uspořádala velké množství výstav, přehlídek i malých putovních výstav.

V galerii se nachází jedinečná sbírka gotického umění u nás. K vidění jsou sochy a obrazy rané i vrcholné gotiky lucemburské doby, tvorba z okruhu Mistra vyšebrodského a Mistra třeboňského atd. Kolekce starého umění zahrnuje též české a evropské umění 16. - 19. století (především pozoruhodný soubor nizozemské malby - V. Sellaert, C. Massys, J. van Goyen, P. Claes, C. Wou aj.). V zimní zahradě zámku je umístěna expozice českého sochařství 20. stoleté, zastoupena jsou díla J. Kodeta, J. Hladkého, J. Bradáčka ad.

Galerie je otevřena celoročně. Více informací naleznete na internetových stránkách www.ajg.cz.

 

Sportovní areál v Hluboké nad Vltavou

V blízkosti cyklostezky č. 12 v Hluboké nad Vltavou se nachází Sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou. Areál obsahuje dvě baseballová hřiště, hřiště na plážový volejbal, tři speciální stoly na stolní tenis, víceúčelové hřiště, petanque, dvě hřiště na badminton, obří trampolíny, dětský areál s dřevěným hradem, prolézačkami, skluzavkami a dalšími atrakcemi pro děti.

V areálu se dále nachází Adrenalinový park s lanovým centrem, houpačkami, trampolínami a dalšími atrakcemi. Adrenalinový park je otevřen od dubna do října.

Více informací naleznete na internetových stránkách www.sport-hluboka.cz.

 

Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla v Hosíně

Na návsi v obci Hosín se nachází mohutný kostel zasvěcený svatým apoštolům Petra a Pavla. Původní kostel byl postaven v románském slohu v polovině 11. století a ve 12. století. Kolem roku 1340 byl kostel přestavěn v gotickém stylu ze žlutých šamotových cihel a kamene. Půdorys kostela je ve tvaru rovnoramenného kříže se třemi apsidami v závěru. Západní průčelí kostela je tvořeno otevřenou předsíní. Chrámová věž má čtvercový půdorys a je vysoká 36 metrů. Dvě menší věžičky zdobí severní průčelí kostela.

Více informací naleznete na stránkách obce Hosín www.hosin.cz.

 

Hornická minulost

Specifickou zajímavostí jsou památky po důlní činnosti, která byla důvodem vzniku či rozkvětu obcí v sousedství města Rudolfova. Jde především o Adamov, Hůry a Úsilné. Hornická historie je nejvíce spjata s městem Rudolfov, kde najdeme i nejvíce historických stop. V Rudolfově můžeme navštívit Hornické muzeum, ve kterém je možno mj. spatřit minerály a horniny rudolfovských hald, lampy a kahany, modely důlních zařízení, důlní mapy, fotografie, uniformy horníků, či malou repliku štoly s havířem.

Dále si můžeme v Rudolfově projít dvě naučné stezky a zúčastnit se pravidelných hornických slavností. Specifikum důlní činnosti se promítlo na urbanistice obcí. Město Rudolfov tak například nemá své náměstí, podobně netradiční je i skladba obcí Hůry či Adamov.

Další památkou po hornické činnosti je jedinečná technická památka Orty. Orty jsou bývalý kaolinový důl na území obce Hosín, jsou tvořeny velkým množstvím malých i velkých chodeb, většinou pravoúhlých. Chodby jsou pojmenovány Hosín I., Hosín II. A Hosín III. Některé úseky chodeb jsou dnes zaplaveny vodou.

Eliášova štola byla vybudována pro účely odůvodnění dolu sv. Eliáš, který se nacházel mezi obcemi Úsilné a Hůry. Budování štoly započalo 20. července 1574 a trvalo 200 let. Dílo bylo bohužel dokončeno až v době, kdy hornictví bylo na tomto území již v úpadku.

Více informací naleznete na internetových stránkách jednotlivých obcí www.mestorudolfov.cz a www.usilne.cz.

 

Památky selského baroka

Prakticky polovina obcí na území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko se může pochlubit památkami lidové architektury (selské baroko z přelomu 19. a 20. století). K nejzachovalejším patří Vitín, Bavorovice (část města Hluboká nad Vltavou), Opatovice (část obce Hrdějovice), Lišov, Hůry, Úsilné či Ševětín.

Selské baroko je jedinečný stavební sloh lidové architektury, který se uplatňoval především v jižních Čechách v průběhu 19. století. Tento sloh vycházel z barokní a klasicistní architektury, když tyto slohy byly již vystřídány jinými. Nejstarší památky selského baroka pocházejí z 20. let 19. století, vrchol této architektury nastal však až v 60. letech 19. století.

Více informací naleznete na internetových stránkách obcí nebo na selskebaroko.unas.cz.

 

Letiště Hosín

Letiště Hosín začalo být budováno v 50. letech 20. století jako náhrada za letiště Planá u Českých Budějovic. V červenci roku 1953 zde byl zahájen plachtařský provoz a rok později i motorový. Letiště se stalo významným centrem leteckých sportů v jižních Čechách.

Letiště nabízí výcvik pilotů, tandemové seskoky nebo vyhlídkové lety např. nad zámkem Hluboká.

Více informací naleznete na internetových stránkách www.hosin.info.

 

Lišov

Město Lišov nabízí mnoho zajímavých historických památek a zajímavostí.

Na území města Lišov se nachází významná technická památka Locus Perennis (věčné místo), jedná se o jeden ze sedmi základních bodů výškového měření v bývalém Rakousku - Uhersku. Zdejší nadmořská výška je zde přesně 565,1483 m. n. m. (podle hladiny moře v Terstu). Značka je kryta kamenným jehlanem a byla mylně považována za střed Evropy.

Další významnou památkou města Lišov je Schwarzenberský špitál. Schwarzenberský špitál nechal vystavět kníže Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu v letech 1675 – 1676. Objekt byl zasvěcený svatému Janu Křtiteli a svatému Antonínu Paduánskému. Špitál sloužil především starým a nemocným schwarzenberským zaměstnancům.

Dnes budova slouží jako městská knihovna, výstavní síň a muzeum F. M. Čapka. V muzeu se nachází sbírka starých blaťáckých krojů a jiných národopisných předmětů.

Muzeum je pro návštěvníky otevřeno od května do září, mimo turistickou sezónu lze prohlídku domluvit telefonicky. Více informací naleznete na internetových stránkách www.lisov.cz.