eu

 

Logo

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu SZP v rámci intervence 52.77 se Strategií CLLD "SCLLD MAS Hlubocko - Lišovsko 2021 - 2027"

Datum vyhlášení výzvy: 8. 7. 2024

Zahájení registrace žádostí: 8. 7. 2024

Ukončení příjmu žádostí: 30. 8. 2024

Termín podání projektů na RO SZIF: 25.10.2024

Celková alokace výzvy: Kč 8 000 000,-

 

Vyhlášeny jsou:

Fiche 4 Podpora malých a středních podniků: alokace 3 000 000 Kč - dotace 50 %

Fiche 5 Rozvoj obcí: alokace 3 000 000 Kč - dotace 70 %

FIche 6 Obnova krajiny: alokace 2 000 000 Kč - dotace 70 %

Registrace žádostí o dotaci na MAS probíhá prostřednictvím Portálu farmáře.

 

Pro žadatele je připraven seminář, který proběhne 11. července 2024 od 14:00 hodin v Kulturním domě, Nad Pláckem 347, 373 71 Adamov. Pozvánku na seminář naleznete zde.

Prezentace ze semináře

 

DOKUMENTY K VÝZVĚ:

Znění výzvy MAS

Fiche 4 

Fiche 5

Fiche 6

Obecné a specifické podmínky pro žadatele

Postup pro podávání žádosti

Příručka pro publicitu

Příručka pro zadávání zakázek

Metodika ke střetu zájmu

Seznam povinných příloh

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Způsob výběru projektů na MAS

Území MAS - počet obyvatel k 1.1.2024

Definice přidané hodnoty a inovace

 

Dokumenty výzvy MAS na stránkách SZIF: https://www.szif.cz/cs/szp23-vyzvy-mas-cb?ino=0&portalAction=detail&ji=1000253031