eu

 
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o. p. s. byla jako obecně prospěšná společnost založena roku 2004. Je sdružením podnikatelů a obcí, působících na území Hlubocka a Lišovska. Jejím cílem je podpora rozvoje venkova v rámci jednotné strategie, a to například v oblastech péče o kulturní a hospodářský rozvoj, cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, meziregionální a mezinárodní spolupráce, rozvoje multifunkčního zemědělství a podpory malého a středního podnikání.

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko (MAS) pro tyto účely vypisuje výzvy k předkládání projektů v rámci řady podpůrných programů, které následně hodnotí dle předem schválených a zveřejněných kritérií. Stará se o výběr projektů pro přidělení dotace z programu LEADER a vyhledává i další finanční zdroje pro rozvoj oblasti.

 

MAS Hlubocko - Lišovsko sdružuje 18 obcí dvou mikroregionů - Mikroregionu Budějovicko - sever a mikroregionu Lišovsko. Spadají pod ni: Adamov, Borek, Hluboká nad Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec, Chotýčany, Jivno, Libín, Libníč, Lišov, Rudolfov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Vitín a Zvíkov.

 

 

Ing. Hana Hricová, předsedkyně správní rady MAS Hlubocko - Lišovsko