Více než sedm milionů korun rozdělí mezi žadatele na svém území Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko, která tento týden schválila žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova v rámci 6. výzvy. O finanční prostředky rozdělované Místní akční skupinou Hlubocko – Lišovsko byl velký zájem. Celkem bylo předloženo 16 projektů s celkovým rozpočtem 12,5 milionů korun. Schváleno bylo 15 projektů s dotacemi celkem ve výši 7,3 milionů korun.
Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vitíně, na který byla schválena dotace Kostel sv. Víta v Rudolfově, na který byla schválena dotace


„Žádost o dotaci předložilo 13 z 19 obcí ležících na území místní akční skupiny. Jednalo se o doposud největší výzvu naší organizace, a to jak z pohledu alokovaných finančních prostředků, tak i z pohledu počtu předložených projektů," uvedl Lukáš Tryml, ředitel Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko.

Z největší dotace se může radovat Římskokatolická farnost Rudolfov, která za dotaci ve výši téměř 900 tisíc zrekonstruuje interiér kostela sv. Víta v Rudolfově. Dotace přispěje i na úpravu veřejného prostranství v Libníči, úpravu místních komunikací v Hlincové Hoře, revitalizaci veřejného prostranství na Borku, parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou, zatraktivnění návesního prostoru v Úsilném, obnovu kaple sv. Isidora v Hroznějovicích, stavební úpravy ulice Stříbrná v Adamově, zpevněné parkovací plochy v Hrdějovicích, obnovu kapličky sv. Jana Nepomuckého ve Vitíně a mnoho dalších projektů.

Další výzva bude pravděpodobně vyhlášena v létě 2012. Přesné termíny bude schvalovat správní rada na začátku příštího roku. „Jednáme o tom, že by bylo možné nově rozdělovat dotace i na investice do zemědělských staveb a technologií určených pro živočišnou a rostlinnou výrobu na Hlubocko - Lišovsku. Zda bude možné i na tyto projekty žádat bude finálně rozhodnuto v první polovině příštího roku," dodal Lukáš Tryml.

Sezam vybraných projektů naleznete zde.