6. výzva

     pdf  Vyhodnocení VI. výzvy MAS

     pdf  Seznam vybraných / nevybraných žádostí

     pdf  Zápis - výběrová komise 5. 10. 2011

     pdf  Seznam předložených žádostí
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů v souladu se svým Strategickým plánem Leader a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV Leader. Žádosti o dotaci jsou přijímány od 29. 8. 2011 do 22. 9. 2011 v kanceláři MAS, Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou po předchozí domluvě s ředitelem.
Více.... pdf  6. výzva....

!!! Dovolujeme si Vás upozornit, že v předkládání žádostí došlo k zásadním změnám oproti předchozím výzvám. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme účast na semináři pro žadatele, který se uskuteční již 25. 8. 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti obce Borek !!!
Harmonogram administrace žádostí o dotaci v rámci MAS
Vyhlášení výzvy 22. 8. 2011
Seminář pro žadatele 25. 8. 2011 od 14:00 na OÚ Borek
Příjem žádostí 29. 8. 2011 - 22. 9. 2011
Ukončení výzvy 22. 9. 2011 ve 12:00
Jednání Výběrové komise MAS 1. polovina října 2011
První předběžné schválení MAS 1. polovina října 2011
Registrace žádostí na SZIF říjen 2011
Konečné schválení projektů SZIF leden/únor 2012 (předpoklad)
Podpis dohody s úspěšnými žadateli únor/březen 2012 (předpoklad)
Maximální délka realizace projektu 24 měsíců, resp. 36 měsíců