1. Výzva

     pdf  Seznam vybraných / nevybraných žádostí
Harmonogram administrace žádostí o dotaci v rámci MAS
Vyhlášení výzvy 15. 9. 2008 v 17:00
Příjem žádostí 22. 9. 2008 - 7. 10. 2008
Ukončení výzvy 7. 10. 2008 v 15:00
První předběžné schválení 20. 10. 2008
Konečné schválení projektů SZIF leden 2009 (předpoklad)
Podpis dohody s úspěšnými žadateli únor 2009 (předpoklad)
Maximální délka realizace projektu 18, resp. 36 měsíců