3. výzva

     pdf  Seznam vybraných / nevybraných žádostí
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vyhlásila 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů v souladu se svým Strategickým plánem Leader a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV Leader. Žádosti o dotaci jsou přijímány od 21. 9. 2009 do 9. 10. 2009 v kanceláři MAS, Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou po předchozí domluvě s manažerkou.
více:   pdf  3. výzva....
Harmonogram administrace žádostí o dotaci v rámci MAS
Vyhlášení výzvy 17. 9. 2009
Příjem žádostí 21. 9. - 9. 10. 2009
Ukončení výzvy 9. 10. 2009 v 15:00
První předběžné schválení 19. 10. 2009
Registrace žádostí na SZIF říjen 2009
Konečné schválení projektů SZIF únor 2010 (předpoklad)
Podpis dohody s úspěšnými žadateli březen 2010 (předpoklad)
Maximální délka realizace projektu 24 měsíců, resp. 36 měsíců