2. výzva

     pdf  Seznam vybraných / nevybraných žádostí
Harmonogram administrace žádostí o dotaci v rámci MAS
Vyhlášení výzvy 14. 4. 2009
Příjem žádostí 20. 4. - 15. 5. 2009
Ukončení výzvy 15. 5. 2009 v 15:00
První předběžné schválení 8. 6. 2009
Registrace žádostí na SZIF červen 2009
Konečné schválení projektů SZIF říjen 2009 (předpoklad)
Podpis dohody s úspěšnými žadateli listopad 2009 (předpoklad)
Maximální délka realizace projektu 24 měsíců, resp. 36 měsíců