Podpořené projekty

Projekty různých ekonomických subjektů na vybudování pěších, naučných a hipostezek a zvýšení kvality služeb sportovně relaxačního areálu.

Projekty obcí na vybudování či rekonstrukci místních komunikací, chodníků, parkovišť, veřejných prostranství, vodovodů, kanalizací, veřejného osvětlení a rozhlasu a dále na pořízení techniky pro údržbu zeleně.

Projekty různých ekonomických subjektů zaměřené především na obnovu sakrální architektury (kostely, kaple a kříže) a dále studie využití kulturního dědictví na území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

Projekty zemědělských podnikatelů na pořízení technologií určených pro živočišnou a rostlinnou výrobu (např. předchladič mléka, obraceč píce, traktor a mobilní naháňka).