Fiche 1 Podpora cestovního ruchu

Vltavská pěší stezka v lokalitě Hluboká - Zámostí
Realizátor projektu: Hluboká nad Vltavou o.s.
Celkové náklady projektu: 1 378 556 Kč
Dotace: 1 240 700 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 5. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 12. 2010 - 1. 5. 2011
Výstupy projektu: Přírodní pěší stezka kolem řeky Vltavy v délce 2 km doplněná stanovišti pro relaxaci a aktivní odpočinek.
pěší stezkapěší stezka
Naučné stezky v okolí Úsilného a Rudolfova
Realizátor projektu: Obec Úsilné
Celkové náklady projektu: 703 040 Kč
Dotace: 465 333 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 7. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 7. 2013
Výstupy projektu: Vytvořená zcela nová pěší turistická trasa / naučná stezka propojující obec Úsilné s obcemi Hůry a Adamov a městem Rudolfov a obnovená stávající naučná stezka v okolí Rudolfova v délce cca 10 km.
Naučná hipostezka Lišovska
Realizátor projektu: Ing. Iva Chmelová
Celkové náklady projektu: 160 000 Kč
Dotace: 130 500 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 3. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 3. 2010 - 30. 4. 2012
Výstupy projektu: Vznik 27,681 km hippostezek na území svazku obcí Lišovsko a Budějovicko - sever.
Zvýšení kvality služeb sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou
Realizátor projektu: Hluboká Baseball & Softball Club s.r.o.
Celkové náklady projektu: 812 553 Kč
Dotace: 382 378 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 1. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 1. 2009 - 29. 5. 2009
Výstupy projektu: Zvýšení kvality služeb sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou v návaznosti na využívání cyklistických a pěších stezek:
  • výstavbou obří vzduchové trampolíny,
  • vytvořením fungující půjčovny sportovního vybavení,
  • podporou půjčovny, ubytovacího a stravovacího zařízení IT vybavením.
Nová trampolína ve sportovním areáluNová půjčovna ve sportovním areálu
Nová trampolína a půjčovna ve sportovním areálu