Fiche 4 Podpora zemědělství

Pořízení obraceče píce
Realizátor projektu: Ing. Iva Chmelová
Celkové náklady projektu: 120 000 Kč
Dotace: 48 000 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 7. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 7. 2013 - 1. 7. 2014
Výstupy projektu: Pořízení obraceče píce, který bude využíván zejména v období sušení a sklizně sena.
Pořízení traktoru s čelním nakladačem o výkonu 90-120 Hp
Realizátor projektu: František Sedlák
Celkové náklady projektu: 1 440 000 Kč
Dotace: 480 000 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 7. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 10. 6. 2013 - 10. 9. 2013
Výstupy projektu: Traktor s čelním nakladačem včetně výměnných pracovních nástrojů („lžíce, kleště a vidle“).
Mobilní naháňka na skot - hospodářský Dvůr Němčice
Realizátor projektu: Jan Šťovíček
Celkové náklady projektu: 599 940 Kč
Dotace: 199 980 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 7. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 8. 2014
Výstupy projektu: Pořízení mobilního zařízení - naháňky - pro skot u stávajícího zimoviště v hospodářském dvoře Němčice.
Pořízení nového obraceče píce
Realizátor projektu: Jan Hevrdejs
Celkové náklady projektu: 135 000 Kč
Dotace: 45 000 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 7. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 16. 3. 2013 - 30. 4. 2013
Výstupy projektu: Pořízení nového obraceče píce, který bude využíván v období sušení a sklizně sena.
Předchladič mléka - dojírna Kolný
Realizátor projektu: Zemědělské obchodní družstvo Kolný
Celkové náklady projektu: 240 000 Kč
Dotace: 80 000 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 7. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 11. 2012 - 31. 12. 2012
Výstupy projektu: Instalace předchladiče mléka v objektu dojírny farmy chovu skotu Kolný.