Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic

Obnova místní komunikace Líšnice - Radonice
Realizátor projektu: Město Hluboká nad Vltavou
Celkové náklady projektu: 974 575 Kč
Dotace: 406 073 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 7. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 5. 2013
Výstupy projektu: Rekonstrukce místní komunikace mezi Líšnicí a Radonicemi v délce 0,98 km.
Chodník Spolí
Realizátor projektu: Obec Libín
Celkové náklady projektu: 766 261 Kč
Dotace: 578 015 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 7. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 4. 2013 - 30. 8. 2013
Výstupy projektu: Nový chodník v délce 336 m, čímž dojde ke zlepšení dopravní infrastruktury v místní části Spolí obce Libín.
Rekonstrukce kanalizace v ulici Polní a ve středu obce mezi prodejnou a "kovárnou"
Realizátor projektu: Obec Štěpánovice
Celkové náklady projektu: 743 160 Kč
Dotace: 433 510 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 7. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 20. 4. 2013 - 31. 5. 2013
Výstupy projektu: Zrekonstruovaná část kanalizace v celkové délce 96 m s novými vpustěmi, šachtami a odlehčovací šachtou, sloužící pro bezproblémový odvod jak splaškových, tak dešťových vod z důležitých oblastí obce Štěpánovice.
Výměna obrubníků a povrchu chodníků v ulici Žižkova, Borek
Realizátor projektu: Obec Borek
Celkové náklady projektu: 525 434 Kč
Dotace: 392 770 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 7. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 4 2013 - 31. 8. 2013
Výstupy projektu: Vyměněné obrubníky a povrchy chodníků v ulici Žižkova v obci Borek v délce 190 m.
Pasportizace komunikací a značení v obci Libníč
Realizátor projektu: Obec Libníč
Celkové náklady projektu: 126 411 Kč
Dotace: 97 808 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 7. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 2. 9. 2013 - 30. 9. 2013
Výstupy projektu: Vybudování bezpečného komunikačního a informačního systému v obci Libníč - doplnění, přesun a osazení nových dopravních značek, uličních cedulí a 2 centrálních informačních tabulí v části obce Libníč a Jelmo.
Rekonstrukce kanalizace v ulici Benátky, Lišov
Realizátor projektu: Město Lišov
Celkové náklady projektu: 1 318 261 Kč
Dotace: 737 120 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 5. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 2. 2011 - 30. 9. 2011
Výstupy projektu: Realizací projektu dojde k obnovení plné funkčnosti a těsnosti kanalizace v uvedeném území. Původní kanalizace se nachází v havarijním stavu.
Revitalizace veřejného osvětlení v obci Libníč
Realizátor projektu: Obec Libníč
Celkové náklady projektu: 302 000 Kč
Dotace: 229 500 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 4. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 9. 2011 - 30. 11. 2011
Výstupy projektu: Revitalizace veřejného osvětlení zahrnuje opravu a revizi stávajícího veřejného osvětlení v osadách Jelmo a Libníč a rozšíření veřejného osvětlení ve 3 lokalitách obce Libníč.
Stavební úpravy vodovodu v obci Borek
Realizátor projektu: Obec Borek
Celkové náklady projektu: 1 393 035 Kč
Dotace: 505 773 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 5. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 4. 2011 - 30. 6. 2011
Výstupy projektu: Stavební úpravy vodovodu v obci Borek ve stávajícím chodníku podél silnice Pražská - výměna vodovodního řadu D65 ve stávající trase a niveletě, výměna armatur a přepojení domovních přípojek.
Stavební úpravy vodovodu v obci BorekStavební úpravy vodovodu v obci BorekStavební úpravy vodovodu v obci Borek
Zvíkov - rekonstrukce propustku
Realizátor projektu: Obec Zvíkov
Celkové náklady projektu: 1 153 557 Kč
Dotace: 803 835 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 4. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 12. 2010 - 31. 5. 2011
Výstupy projektu: Výměna stávajícího propustku z betonových trub DN 600 mm, které jsou zlomené, za jediný propustek obdélníkového tvaru. Propustek je určen pro levostranný přítok Miletínského potoka.
Veřejné osvětlení Slavošovice
Realizátor projektu: Obec Libín
Celkové náklady projektu: 441 678 Kč
Dotace: 335 608 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 5. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 2. 2011 - 31. 8. 2011
Výstupy projektu: Zlepšení technické infrastruktury v místní části Slavošovice s cílem zvýšení bezpečnosti a zlepšení veřejného prostranství.
Veřejné osvětlení SlavošoviceVeřejné osvětlení SlavošoviceVeřejné osvětlení Slavošovice