Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic

Zatraktivnění návesního prostoru v obci Úsilné
Realizátor projektu: Obec Úsilné
Celkové náklady projektu: 850 480 Kč
Dotace: 637 859 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 6. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 2. 2012 - 31. 10. 2013
Výstupy projektu: Zlepšení vzhledu obce Úsilné prostřednictvím vytvoření kašny včetně dětského brouzdaliště na veřejném prostranství v Úsilném.
Chodník a veřejné osvětlení Libín
Realizátor projektu: Obec Libín
Celkové náklady projektu: 976 543 Kč
Dotace: 735 829 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 6. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 2. 4. 2012 - 31. 8. 2012
Výstupy projektu: Vybudování nového chodníku a veřejného osvětlení v délce 250 m v obci Libín, podél komunikace III/1469.
Chodník a veřejné osvětlení LibínChodník a veřejné osvětlení LibínChodník a veřejné osvětlení Libín
Adamov - zpevněné plochy pro nádoby na tříděný odpad
Realizátor projektu: Obec Adamov
Celkové náklady projektu: 248 703 Kč
Dotace: 185 716 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 7. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 2. 4. 2013 - 30. 6. 2013
Výstupy projektu: 65 m2 nově vytvořených a zrekonstruovaných zpevněných ploch v intravilánu obce Adamov sloužících pro umístění kontejnerů na tříděný odpad.
Revitalizace veřejného prostranství v obci Borek
Realizátor projektu: Obec Borek
Celkové náklady projektu: 371 046 Kč
Dotace: 278 283 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 6. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 3. 2012 - 31. 7. 2012
Výstupy projektu: Předláždění veřejného prostranství, které slouží především pro parkování vozidel před budovou OÚ Borek.
Parkoviště BorekParkoviště Borek
Úprava povrchu v ulici Žižkova - 3. etapa, Lišov
Realizátor projektu: Město Lišov
Celkové náklady projektu: 1 643 381 Kč
Dotace: 616 267 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 6. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 4. 2012 - 30. 4. 2013
Výstupy projektu: Rekonstrukce Žižkovy ulice formou obnovení povrchu komunikace v délce 158 m.
Dokončení rekonstrukce obecních komunikací v Chotýčanech
Realizátor projektu: Obec Chotýčany
Celkové náklady projektu: 512 640 Kč
Dotace: 381 509 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 6. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 2. 4. 2012 - 31. 8. 2012
Výstupy projektu: Rekonstrukce místních komunikací v intravilánu obce Chotýčany v délce 177 m.
Komunikace ChotýčanyKomunikace Chotýčany
Zkvalitnění dopravní infrastruktury Borek
Realizátor projektu: Obec Borek
Celkové náklady projektu: 167 478 Kč
Dotace: 126 664 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 3. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 30. 10. 2009 - 30. 4. 2010
Výstupy projektu: Opravené místní komunikace v obci Borek v délce 0,034 km pro 1 313 obyvatel.
Komunikace v obci Borek Na Výsluní před  rozšířenímKomunikace v obci Borek Na Výsluní po rozšíření
Komunikace Na Výsluní před a po rozšíření
Rekonstrukce stávajících chodníků u polyfunkčních objektů - Hrdějovice
Realizátor projektu: Obec Hrdějovice
Celkové náklady projektu: 1 863 682 Kč
Dotace: 1 330 182 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 3. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 6. 2010 - 30. 10. 2010
Výstupy projektu: Zrekonstruované chodníky v délce 0,55 km v obci Hrdějovice pro 1 594 obyvatel.
hrdejovice_chodniky_1hrdejovice_chodniky_2
Chodníky po rekonstrukci
Obec Zvíkov - zlepšení vzhledu obce a nákup techniky pro údržbu zeleně
Realizátor projektu: Obec Zvíkov
Celkové náklady projektu: 627 679 Kč
Dotace: 462 715 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 3. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 3. 2010 - 30. 7. 2010
Výstupy projektu: Parkové úpravy v obci Zvíkov o rozloze 0,99 ha pro 275 osob využívajících zkvalitněné služby.
Bezdrátový veřejný rozhlas obce Libín
Realizátor projektu: Obec Libín
Celkové náklady projektu: 352 891 Kč
Dotace: 269 766 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 3. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 4. 2010 - 30. 8. 2010
Výstupy projektu: Nový bezdrátový veřejný rozhlas v obci Libín pro 340 osob.