Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic

Obnova místních komunikací Rudolfov - I. etapa: Chodník v Hlinsku - úsek 1
Realizátor projektu: Město Rudolfov
Celkové náklady projektu: 684 772 Kč
Dotace: 513 578 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 6. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 2. 2012 - 28. 2. 2013
Výstupy projektu: Rekonstrukce a vybudování chodníku podél silnice III/0341 v celkové délce 176 m.
Zpevněné parkovací plochy pro osobní automobily u víceúčelového objektu - Těšín - Hrdějovice
Realizátor projektu: Obec Hrdějovice
Celkové náklady projektu: 957 600 Kč
Dotace: 386 370 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 5. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 5. 2011 - 30. 9. 2011
Výstupy projektu: Projekt řeší rozšíření - doplnění zpevněných parkovacích ploch pro osobní automobily u víceúčelového objektu v Hrdějovicích. Vznikne 7 parkovacích míst.
Parkoviště HrdějoviceParkoviště Hrdějovice
Oprava vybraných místních komunikací obce Hlincová Hora
Realizátor projektu: Obec Hlincová Hora
Celkové náklady projektu: 633 051 Kč
Dotace: 474 787 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 6. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 2. 2012 - 30. 11. 2012
Výstupy projektu: Oprava vybraných úseků místních komunikací v celkové délce 365 m, které byly vybrány na základě aktuálně velmi špatného technického stavu z hlediska dopravního významu a narůstajícího zatížení.
Výstavba chodníku Úsilné „K Rotundě"
Realizátor projektu: Obec Úsilné
Celkové náklady projektu: 1 000 322 Kč
Dotace: 749 745 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 4. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 4. 2011 - 31. 10. 2011
Výstupy projektu: Výstavba nového chodníku pro pěší v délce 127 m. Chodník povede při levém okraji silnice III/10576 na okraji obce Úsilné ve směru Úsilné - Hůry.
Výstavba chodníku Úsilné „K Rotundě“Výstavba chodníku Úsilné „K Rotundě“Výstavba chodníku Úsilné „K Rotundě“
Oprava místní komunikace Nad rybníkem
Realizátor projektu: Obec Štěpánovice
Celkové náklady projektu: 915 394 Kč
Dotace: 503 244 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 6. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 20. 3. 2012 - 31. 10. 2012
Výstupy projektu: Oprava poškozené místní komunikace Nad rybníkem, po které je přístupná bytová zástavba v této části obce. Poškození komunikace zejména ve střední části je značné a vyžaduje si celkovou opravu včetně nového krytu.
Dopravní opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Borek
Realizátor projektu: Obec Borek
Celkové náklady projektu: 2 243 681 Kč
Dotace: 1 563 131 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 4. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 4. 2010 - 31. 3. 2011
Výstupy projektu: Vybudování nových chodníků v ulici U Školky v úseku mezi ulicemi Na Výsluní a Pod Lesem. V rámci stavby budou dále vybudovány 3 nové přechody pro chodce na dlouhých zvýšených prazích, zřízena podélná parkovací stání v zálivu pro 8 osobních automobilů a vybudováno 8 kolmých parkovacích stání.
Dopravní opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti obyvatel obce BorekDopravní opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Borek
Parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou - 2. etapa
Realizátor projektu: Město Hluboká nad Vltavou
Celkové náklady projektu: 621 600 Kč
Dotace: 323 986 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 6. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 4. 2012 - 30. 9. 2012
Výstupy projektu: Vybudování parkoviště pro obyvatele čtyř přilehlých panelových domů. Celkem vznikne 17 parkovacích míst a z toho 2 místa budou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Stavební úpravy ulice Stříbrná v Adamově - vytvoření pěší zóny
Realizátor projektu: Obec Adamov
Celkové náklady projektu: 2 069 218 Kč
Dotace: 602 187 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 6. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 3. 2012 - 30. 6. 2013
Výstupy projektu: Dobudování základní spojovací sítě v obci Adamov. Jedná se o rekonstrukci jedné ze stávajících obecních komunikací - ul. Stříbrná do podoby pěší zóny.
Úpravy veřejného prostranství před obecním objektem čp. 47 v obci Libníč
Realizátor projektu: Obec Libníč
Celkové náklady projektu: 748 880 Kč
Dotace: 564 660 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 6. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 3. 2012 - 30. 9. 2013
Výstupy projektu: Úprava veřejného prostoru prostřednictvím vybudování vjezdu na parkoviště, stání pro 6 automobilů, zpevněných ploch na veřejném prostranství a provedením parkových úprav včetně oplocení.
Zpevněné parkovací plochy pro osobní automobily u víceúčelového objektu Těšín - Hrdějovice
Realizátor projektu: Obec Hrdějovice
Celkové náklady projektu: 300 000 Kč
Dotace: 224 937 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 6. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 15. 5. 2012 - 30. 7. 2012
Výstupy projektu: Výstavba nových parkovacích míst pro 9 osobních aut u mateřské školy na Těšíně v Hrdějovicích.
Nová parkovací místa u mateřské školy v HrdějovicíchNová parkovací místa u mateřské školy v Hrdějovicích