Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic

Místní komunikace "K Čertíku" v obci Úsilné
Realizátor projektu: Obec Úsilné
Celkové náklady projektu: 1 006 126 Kč
Dotace: 760 935 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 2. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 3. 2010 - 30. 9. 2010
Výstupy projektu: Rekonstruovaná komunikace v obci v délce 55 m, parkové úpravy na ploše 0,01 ha a dva nové zpomalovací prahy, které budou sloužit pro 357 osob.
usilne_k_certiku_1usilne_k_certiku_2
Rekonstrukce (oprava) obecní kanalizace Libín - náves
Realizátor projektu: Obec Libín
Celkové náklady projektu: 2 002 117 Kč
Dotace: 1 100 000 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 2. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 10. 2009 - 31. 5. 2010
Výstupy projektu: Rekonstruovaná kanalizace v obci pro 106 obyvatel.
Rozšíření obecního rozhlasu v obci Libníč
Realizátor projektu: Obec Libníč
Celkové náklady projektu: 248 917 Kč
Dotace: 189 688 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 2. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 10. 2009 - 30. 4. 2010
Výstupy projektu: Veřejný rozhlas pro 350 obyvatel částí obce Libníč a Jelmo.
Obnova komunikace, parkoviště, chodníku v katastrálním území Hrdějovice
Realizátor projektu: Obec Hrdějovice
Celkové náklady projektu: 1 780 822 Kč
Dotace: 1 092 436 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 1. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 11. 2008 - 15. 5. 2009
Výstupy projektu: Zlepšení silničního provozu a bezpečnosti v obci prostřednictvím rekonstrukce místní komunikace v délce 700 m a chodníku.
Komunikace v Hrdějovicích před realizaci projektuKomunikace v Hrdějovicích po realizaci projektu
Komunikace před a po realizaci projektu
Rekonstrukce veřejné kanalizační sítě v ulici Přívorka v Lišově
Realizátor projektu: Město Lišov
Celkové náklady projektu: 1 365 897 Kč
Dotace: 859 065 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 1. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 3. 2009 - 30. 9. 2009
Výstupy projektu: Rekonstruovaná kanalizace v ulici Přívorka v Lišově pro 56 obyvatel
Dokončení rekonstrukce kanalizace v ulici Přívorka
Dokončení rekonstrukce kanalizace v ulici Přívorka
Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v Hluboké nad Vltavou
Realizátor projektu: Město Hluboká nad Vltavou
Celkové náklady projektu: 652 537 Kč
Dotace: 475 560 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 1. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 3. 2009 - 31. 10. 2009
Výstupy projektu: Obnovené stávající nefunkční armatury (šoupata) vodovodu pro 1 280 obyvatel.
Výměna vodovodních šoupat na jedné z lokalit - Bezručova - Masarykova uliceVýměna vodovodních šoupat na jedné z lokalit - Bezručova - Masarykova ulice
Výměna vodovodních šoupat na jedné z lokalit - Bezručova - Masarykova ulice