4. výzva

     pdf  Seznam vybraných / nevybraných žádostí
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vyhlásila 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů v souladu se svým Strategickým plánem Leader a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV Leader. Žádosti o dotaci jsou přijímány od 3. 5. 2010 do 28. 5. 2010 v kanceláři MAS, Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou po předchozí domluvě s manažerem.
více....   pdf  4. výzva....
Harmonogram administrace žádostí o dotaci v rámci MAS
Vyhlášení výzvy 3. 5. 2010
Seminář pro žadatele 6. 5. 2010 od 14:00 na OÚ Borek
Příjem žádostí 3. 5. 2010 - 28. 5. 2010
Ukončení výzvy 28. 5. 2010 v 15:00
Jednání Výběrové komise MAS 7. června 2010
První předběžné schválení MAS 14. června 2010
Registrace žádostí na SZIF červen 2010
Konečné schválení projektů SZIF říjen 2010 (předpoklad)
Podpis dohody s úspěšnými žadateli listopad / prosinec 2010
Maximální délka realizace projektu 24 měsíců, resp. 36 měsíců