5. výzva

     pdf  Seznam vybraných / nevybraných žádostí
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vyhlásila 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů v souladu se svým Strategickým plánem Leader a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV Leader. Žádosti o dotaci jsou přijímány od 6. 9. 2010 do 24. 9. 2010 v kanceláři MAS, Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou po předchozí domluvě s manažerem.
více....   pdf  5. výzva....

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu v čestných prohlášeních, předkládaných spolu s žádostmi o dotaci. Aktuální podobu čestných prohlášení naleznete zde.
Harmonogram administrace žádostí o dotaci v rámci MAS
Vyhlášení výzvy 30. 8. 2010
Seminář pro žadatele 7. 9. 2010 od 14:00 na OÚ Borek
Příjem žádostí 6. 9. 2010 - 24. 9. 2010
Ukončení výzvy 24. 9. 2010 ve 12:00
Jednání Výběrové komise MAS 8. října 2010
První předběžné schválení MAS 11. října 2010
Registrace žádostí na SZIF říjen 2010
Konečné schválení projektů SZIF únor 2011 (předpoklad)
Podpis dohody s úspěšnými žadateli březen 2011 (předpoklad)
Maximální délka realizace projektu 24 měsíců, resp. 36 měsíců