7. výzva

     pdf  Seznam vybraných / nevybraných žádostí

     pdf  Zápis - výběrová komise 10. 10. 2012

     pdf  Seznam předložených žádostí

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů v souladu se svým Strategickým plánem Leader a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV Leader. Žádosti o dotaci jsou přijímány od 3. 9. 2012 do 21. 9. 2012 v kanceláři MAS, Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou po předchozí domluvě s ředitelem.
Více.... pdf  7. výzva....

!!! V souvislosti s vyhlášením výzvy doporučujeme všem žadatelům účast na semináři k 7. výzvě MAS, který se uskuteční již 31. 8. 2012 od 10:00 hodin v zasedací místnosti obce Borek !!!

Harmonogram administrace žádostí o dotaci v rámci MAS
Vyhlášení výzvy 27. 8. 2012
Seminář pro žadatele 31. 8. 2012 od 10:00 na OÚ Borek
Příjem žádostí 3. 9. 2012 - 21. 9. 2012
Ukončení výzvy 21. 9. 2012 ve 12:00
Jednání Výběrové komise MAS 10. 10. 2012 od 14:00 na OÚ Borek
První předběžné schválení MAS 1. polovina října 2012
Registrace žádostí na SZIF říjen 2012
Konečné schválení projektů SZIF leden/únor 2013 (předpoklad)
Podpis dohody s úspěšnými žadateli únor/březen 2013 (předpoklad)
Maximální délka realizace projektu 24 měsíců, resp. 36 měsíců