9. výzva

     pdf  Seznam vybraných žádostí

     pdf  Seznam nevybraných žádostí

     pdf  Zápis - výběrová komise 25. 2. 2014

Harmonogram administrace žádostí o dotaci v rámci MAS
 
Vyhlášení výzvy 15. 1. 2014
Seminář pro žadatele 20. 1. 2014 od 14:00 na OÚ Borek
Příjem žádostí 20. 1. 2014 - 31. 1. 2014
Ukončení výzvy 31. 1. 2014 ve 12:00
Jednání Výběrové komise MAS 25. 2. 2014 od 13:00 na OÚ Borek
První předběžné schválení MAS 27. 2. 2014
Registrace žádostí na SZIF březen 2014
Konečné schválení projektů SZIF červen 2014 (předpoklad)
Podpis dohody s úspěšnými žadateli červen 2014 (předpoklad)
Maximální délka realizace projektu 24 měsíců, resp. 36 měsíců (max. však do 30. 6. 2015)

     pdf  Seznam předložených žádostí

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů v souladu se svým Strategickým plánem Leader a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV Leader. Žádosti o dotaci budou přijímány od 20. 1. 2014 do 31. 1. 2014 v kanceláři MAS, Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou po předchozí domluvě s ředitelem
Více.... pdf  9. výzva....

!!! V souvislosti s vyhlášením výzvy doporučujeme všem žadatelům účast na semináři k 9. výzvě MAS, který se uskuteční již 20. 1. 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti obce Borek !!!

Přílohy ke stažení:

    ico-zip  pdf  Výzva MAS 2014-IX

    ico-zip  pdf  Fiche č. 2

    ico-zip  pdf  Fiche č. 4

    ico-zip  pdf  Formulář žádosti o dotaci

    ico-zip  pdf  Instruktážní list pro vyplnění žádosti

    ico-zip  pdf  Pravidla IV.1.1

    ico-zip  pdf  Pravidla IV.1.2

 

     jine  Statut Výběrové komise MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s.