8.výzva

     pdf  Seznam vybraných žádostí

     pdf  Seznam nevybraných žádostí

     pdf  Zápis - výběrová komise 30. 5. 2013

     pdf  Seznam předložených žádostí

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů v souladu se svým Strategickým plánem Leader a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV Leader. Žádosti o dotaci jsou přijímány od 29. 4. 2013 do 14. 5. 2013 v kanceláři MAS, Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou po předchozí domluvě s ředitelem.
Více.... pdf  8. výzva....

!!! V souvislosti s vyhlášením výzvy doporučujeme všem žadatelům účast na semináři k 8. výzvě MAS, který se uskuteční již 25. 4. 2013 od 10:00 hodin v zasedací místnosti obce Borek !!!

Harmonogram administrace žádostí o dotaci v rámci MAS
 
Vyhlášení výzvy 18. 4. 2013
Seminář pro žadatele 25. 4. 2013 od 10:00 na OÚ Borek
Příjem žádostí 29. 4. 2013 - 14. 5. 2013
Ukončení výzvy 14. 5. 2013 ve 12:00
Jednání Výběrové komise MAS 30. 5. 2013 od 14:00 na OÚ Borek
První předběžné schválení MAS 1. polovina června 2013
Registrace žádostí na SZIF červen 2013
Konečné schválení projektů SZIF říjen 2013 (předpoklad)
Podpis dohody s úspěšnými žadateli listopad/prosinec 2013 (předpoklad)
Maximální délka realizace projektu 24 měsíců, resp. 36 měsíců